Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi - Norskog
Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet
11. desember 2019
Bø kutter formueskatt kraftig
12. desember 2019

Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi

En av NFGs strategier for å få flere skogplanter i jorda i Etiopia, er å etablere lokale planteskoler. Herfra er veien kort dit plantene skal og når befolkningen betaler litt for plantene, følges de også bedre opp i terrenget, erfarer man.

Plantegjeng: Denne gjengen har vært med å sørge for at det satt 700.000 små plantene i jorda i Serawudis nærområde. Foto Line Venn

En av NFGs strategier for å få flere skogplanter i jorda i Etiopia, er å etablere lokale planteskoler. Herfra er veien kort dit plantene skal og når befolkningen betaler litt for plantene, følges de også bedre opp i terrenget, erfarer man.

 

Derfor har prosjektet blant annet etablert en liten planteskole i et utvalgt område, nemlig Serawudi i Amhara regionen. Denne regionen er valgt ut som prosjektområde fordi den er spesielt utsatt for avskoging og degradering.

Og i år har det vært full aktivitet på planteskolen. Her ble 700.000 planter dyrket fram i veksthus og satt ut i tre nærområder mellom juni og august. – Dette blir trær til de lokale bøndene som leplanting for åkeren, suppleringsplanter i degradert skog som man prøver å gjenetablere, trær til små vedplantasjer (såkalte woodlots) for lokalt bruk og til noen større kommersielle plantasjer som skal generere økonomiske verdier. Og ikke minst små trær familiene kan ha glede av rundt husene sine, – fortrinnsvis frukttrær, forteller Yeshanew Ashagrie Abitew som er lokal prosjektkoordinator i Serawudi og har fulgt plantene fra frø til planting under årets sesong.

I Serawudi har Ehtnesh satt to trær i sin lille «hage» på 10 kvadratmeter utenfor huset på rundt 15. Hun viser stolt frem de små spirene mellom høner og kyllinger, ved siden av trauet med maisavling fra egen åkerlapp. Det er høstingstid i Etiopia. Regntiden er akkurat over og mellom september og november er det full aktivitet på alt av åkerland. I Serawudi høster Ehtnesh og venninnene Amaru, Belaynesh, Lime og Asnaku både hvete og det lokale kornslaget teff samt grønnsaker som mais, bønner, løk, hvitløk og tomater.

 

Les mer om NFG og om prosjektet under FAKTA, under bildet.

Vil du lese mer om dette prosjektet i Etiopia, se saken i Norsk Skogbruk nr 11-19 her:

(Utskrift i A4-format, her)

 

I egen hage: I Serawudi har Ehtnesh satt to trær i sin lille «hage» på 10 kvadratmeter utenfor huset på rundt 15. Foto Line Venn

 

 

FAKTA 1:

NFG:

NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse med lang erfaring fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettverkssamarbeidet driftes av NORSKOG som har med seg forskningsinstitusjonen Nibio (Norsk instiutt for bioøkonomi), Skogkurs og Det norske Skogselskap med erfaring fra planteskoledrift.

 

– NFG tilbyr internasjonale konsulenttjenester, utvikler og gjennomfører prosjekter med mål om mer bærekraftig skogbruk og passende naturressursforvaltning. NFG stiller med kompetanse fra frø til endelige treprodukter, fra miljøvern til kommersiell utnyttelse av skog i et langsiktig perspektiv. Og skreddersyr prosjekter og ekspertgrupper etter be4hov til offentlige og kommersielle kunder.

Kilde: NFG

 

 

 

FAKTA 2:

Prosjekt: Restaurering av skoglandskapet i Etiopia

 

I november 2017 inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. 

 

Etiopia har svært store mengder beitedyr, dette gir et sterkt beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. Trærne er allerede hugget ned og uten trær som beskyttelse tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. NFGs oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med NORSKOG deltar også NIBIO med sitt forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift. Det norske prosjektet på drøyt 50 millioner kroner over statlige bevilgninger, inngår i en større satsing hvor også danske fagmiljøer innen blant annet planteforedling inngår. Den samlede satsingen er på mer enn 800 millioner kroner.