To nye skogkonsulenter ansatt  
14. februar 2024
Kartlegging av naturskog: – Må sikre tett samarbeid 
16. februar 2024

Ledig stilling: næringspolitisk rådgiver/konsulent

NORSKOG søker nå ny næringspolitisk rådgiver/skogkonsulent i 100% fast stilling!

 

NORSKOG er en nasjonal, næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene, basert på en sterk privat eiendoms- og råderett over eierens egne ressurser. NORSKOGs konsulentavdeling er samtidig Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk, noe som utgjør den faglige plattformen for vår næringspolitikk.

 

Eiendomsretten er under press fra både offentlige myndigheter og ulike interessegrupper. Samtidig er det store muligheter innen bioøkonomien for en grønn, fornybar og bærekraftig næring som skognæringen. NORSKOG har behov for å styrke vår næringspolitiske innsats ytterligere. Vårt mål er å skape best mulige rammevilkår for et fremtidsrettet og lønnsomt norsk skogbruk. Gode rammevilkår for næringen skapes i samspillet mellom politikere, offentlige myndigheter og næringsaktørene, og krever aktivt arbeid fra alle parter.

 

Arbeidsoppgaver:

 

Arbeidet inkluderer blant annet å lete frem og systematisere informasjon, samt å underbygge og kommunisere våre standpunkter i de rette kanalene. Dette gjøres gjennom media, overfor organisasjoner, politiske partier, offentlig forvaltning eller direkte med politikere.

 

Vi opplever økt arbeidsmengde, og oppgaver tilknyttet vår konsulentavdeling kan derfor også være aktuelt.

 

Kvalifikasjoner:

Til stillingen som næringspolitisk rådgiver/konsulent leter vi etter en utadvendt person med engasjement for fagfeltet. Du bør ha interesse for politikk og være glad i å skrive. Som kandidat med begrenset arbeidserfaring bør du i utgangspunkt ha fullført mastergrad i skogbruk, jordskifte, arealplanlegging eller tilsvarende. Om du har mer omfattende og relevant yrkeserfaring kan denne kompensere for manglende formalkompetanse.

 

Personlige egenskaper:

Du bør av natur være samfunnsengasjert, analytisk og kunne se løsninger i skjæringsfeltet mellom næring og samfunn. God fremstillingsevne er en forutsetning enten det er muntlig eller skriftlig, samtidig som du må stortrives i omgang med mennesker. Oppgavene er varierte, og du bør like å jobbe både individuelt og i team.

Næringspolitisk arbeid kan virke abstrakt og krevende, men la deg ikke skremme. Vi har et erfarent næringspolitisk team med stort engasjement som vil gi opplæring og støtte. Jobben kan derfor også være aktuell for nyutdannede som ønsker å lære og utvikle seg.

 

Vi er en organisasjon i stadig utvikling og tilbyr en spennende mulighet for å få bred forståelse for hele skognæringen.

 

NORSKOG tilbyr konkurransedyktige vilkår og et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker. Det er ingen søknadsfrist, og vi ansetter når vi har funnet riktig person.

 

Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold på mobil 918 78 054 eller epost benthe.lovenskiold@norskog.no.

 

SØK PÅ STILLINGEN VIA FINN.NO.

 

NORSKOG-konsernet tilbyr:

 

NORSKOG tilbyr en variert arbeidshverdag, konkurransedyktige vilkår og et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker. Vi har gode pensjonsordninger, og en fordelaktig bonusordning. Det kan være mulighet for å benytte seg av hjemmekontor deler av tiden.

 

I 2021 ble vi sertifisert som en god arbeidsplass etter en grundig og upartisk undersøkelse fra Great Place to WorkTM, og vi har en organisasjonskultur preget av rettferdighet og gjensidig tillit.

 

Om NORSKOG-konsernet:

 

NORSKOG er en nasjonal, næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene, basert på en sterk privat eiendoms- og råderett over eierens egne ressurser. NORSKOGs konsulentavdeling er samtidig Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. NORTØMMER AS driver med tømmeromsetning, planting og ungskogpleie, og assisterer grunneiere med skogdrift.

Konsernet NORSKOG, som består av NORSKOG og NORTØMMER AS, har en omsetning på 1,9 mill. m3 tømmer, 1,3 mrd. kr pr år og 71 ansatte, hvorav 18 i morselskapet NORSKOG.