Trønderske tre skal løse miljøutfordringer
12. november 2019
Østmarka skal bli nasjonalpark
13. november 2019

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs

 
Gjennomført kurs i Norsk PEFC Skogstandard fra 2016 er obligatorisk for alle hogstmaskinførere som avvirker tømmer som leveres til sertifiserte tømmerkjøpere i Norge. Skogeiere eller andre som innehar driftsansvar for skogsdrifter må også kunne dokumentere godkjent kompetanse ved gjennomført kurs.

 

NORTØMMER tilbyr nå kurs i Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02 2016):

 

1. Full gjennomgang av alle kravpunkt i standarden:
Kurset varer ca. 6 timer, og gjennomgår miljøsertifisering generelt, de 27 kravpunktene, våre rutiner for etterlevelse – med fokus på de områder vi har spesielle utfordringer.

 

Målgruppe:

 

Maskinførere hos hogstentreprenører som avvirker tømmer som leveres til oss og driftsansvarlige som ikke har kurs i Norsk PEFC Skogstandard fra tidligere
Sted og dato: Norsk Skogmuseum, Elverum, 21. januar kl. 09:00-15:30.
 

 

Kursavgift kr 600,- per deltaker. Denne dekker også NORTØMMER sin felthåndbok med standardens kravpunkt, kursbevis og enkel bevertning. Det vil bli mulighet til å bestille illustrert kurshefte utgitt av PEFC Norge og Skogkurs. For skogeiere kan Skogfond benyttes til å betale kursavgiften.

 

Kursholder: Erling Bergsaker, skogsjef i NORSKOG, medforfatter av kursheftet og medlem i arbeidsgruppen for ny «PEFC standard».

 

Påmelding: innen 10. Januar  til NORTØMMER sentralbord nr. 904 78 000 eller epost post@nortommer.no