Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett
1. juni 2021
NORSKOG støtter sak for Høyesterett
2. juni 2021

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

I en artikkel på nrk.no presenteres et prosjekt der betongbransjen forsøker å foreta seg noe for å redusere bransjens klimaavtrykk. Det er selvsagt bra. Byggebransjen generer store mengder avfall som de stadig finner bedre løsninger for. Tanken er nå at man skal bruke treavfall til å produsere biokarbon. Dette er for så vidt veldig fint. Men ikke spesielt originalt. Forestias prosjekt med å rense rivningsavfall for å bruke det som råstoff i sponplateproduksjonm er f.eks. vesentlig mer innovativt.

 

Biokull er et spennende produkt. Anvendelse som jordforbedringsmiddel (økt matproduksjon + karbonlager) eller smelteverk (erstatter fossilt karbon) er eksempler på gode anvendelser. Fremtiden vil sikkert også kunne gi flere bruksområder.

 

Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper. Det er kun lagringen man er ute etter.

 

Bruk av biomasse er en vesentlig bestanddel i arbeidet med nå klimamålet. Klimapanelet peker på en storstilt økning i forbruket av biomasse for å nå målet. Et ledd i dette vil være en betydelig satsing på økt produksjon av biomasse. Og det er her betongbransjen nok har hatt et for smalt perspektiv. Det er selvsagt veldig positivt å kunne omsette treavfall til et råstoff som kan brukes til et eller annet i stedet for å anvende det direkte til energi. Men da må man nok bruke det til et eller annet – ikke bare deponere det. Det blir mangel på biomasse i verden, og da må man nok finne løsninger som kan utnytte dette råstoffet så bra som mulig.

 

Jeg kan kjøpe en sekk grillkull på Esso og grave det ned i en myr. Men jeg vil ikke kalle det innovasjon.

 

Artikkelen finner du her.