Økt godtgjørelse for jakt på villsvin 
25. oktober 2023
PÅMELDING OG OPPDATERT PROGRAM SKOGFORUM 2023
30. oktober 2023

Møte i Dialogforum for skog og trenæringen 

Regjeringen har ingen intensjoner om å styre hogstnivået i Norge, sier Pollestad.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad inviterte tirsdag 24. oktober til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. NORSKOG var en av organisasjonene som deltok på møtet. 

 

I dialogforum deltar organisasjoner som representerer skog- og trenæringen, samt forskning, utdanning og innovasjon innenfor verdikjeden deltar. Tema for tirsdagens møte var skog som sikring mot ras og skred, samt begrensninger som enkelte kommuner ønsker å legge på skogbruk gjennom plan- og bygningsloven. 

 

Les mer om møtet på regjeringen.no.  

 

Trenger aktiv skjøtsel 

 

Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG.

På møtet holdt NORSKOGs næringspolitiske rådgiver Kristine Jacobsen et innlegg om skog som vern mot naturfare. Her understreket hun at rapporter fra NVE og Landbruksdirektoratet peker på at vi trenger aktiv skjøtsel av skog som ligger i NVEs faresoner for at disse skal ha best mulig sikringseffekt. 

   

– Skal vi skjøtte områdene på en måte som skaper best sikringseffekt, er vi avhengige av løsninger hvor erstatning og ansvar løses på et høyere nivå og på en mer helhetlig måte. Dette må være på plass for å sikre grunneiers interesser og rettigheter, skape aktivitet, og sikre nødvendig sikringseffekt samtidig som man får forsynt verdikjeden med virke, påpekte Jacobsen i møtet.  

 

Ønsker forutsigbarhet 

 

Deltagerne på møtet var opptatt av at kommunale begrensninger på skogbruksaktiviteten ved bruk av Plan- og bygningsloven mangler tilstrekkelig hjemmel og skaper uforutsigbarhet.  

 

Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold deltok også i møtet, og støtter ønsket om helhetlig og forutsigbar politikk på området.  

 

– Ministeren informerte på møtet at man vil vurdere om det er behov for å tydeliggjøre forholdet mellom skogbruksloven og plan- og bygningsloven når det gjelder regulering av skogbruksaktivitet i kommunene. Dette er positivt, og vi er spesielt glade for at statsråden var tydelig på at vi ikke kan ha et land der hver enkelt kommune har sine egne tolkninger av plan- og bygningsloven, sier Løvenskiold.