Meld deg på SKOGFORUM på Honne
8. oktober 2021
Statsbudsjettet 2022: En oppsummering
12. oktober 2021

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndene i region 4 og 5 endelige vedtak om uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Rovviltnemndene innstilte på Slettås-reviret i prøvevoteringen i august, men byttet Slettås med Bograngen- reviret i sitt endelige vedtak.

Det er på høy tid at det tas grep som bringer oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet.

Naturbruksalliansen forventer at Rovviltnemndenes vedtak, blir stående i den videre behandlingen av fastsetting av kvote for lisensfelling av ulv i ulvesonen i 2022. Naturbruksalliansen har også klare forventninger til at den nye regjeringen ikke obstruerer nemdenes vedtak, da vedtaket er helt nødvendig for å bringe oss nærmere bestandsmålet. Når ulvebestanden ligger over bestandsmålet, ligger forvaltningsansvaret hos de regionale rovviltnemdene.

 

Rømskog er en grenseflokk med majoritet arealbruk i Norge. Uttak i grenseflokker krever dialog og samordning med svenske forvaltningsmyndigheter. I september vedtok Värmlands len uttak i, blant andre, grensereviret Rømskog. Det er sentralt at norske forvaltningsmyndigheter følger dette opp videre, slik at vi får en aktiv forvaltning av ulvebestanden i grenseområdet i tråd med vedtatte bestandsmål.

 

Bestandsdata viser også at bestanden har i lang tid ligget høyt over bestandsmålet og Naturbruksalliansen krever tiltak som bringer oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Pr. juni 2021 viser bestandsdata at vi vinteren 2020/2021 hadde 5 helnorske ynglinger og 7 grenseflokker, som til sammen gir 8,5 ynglinger (https://rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx). Dette er altså godt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år og potensialet for ynglinger kommende sesong er stort.

 

Det er på høy tid at det tas grep som bringer oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet. Naturbruksalliansen mener Rovviltnemndenes vedtak bidrar til dette og forventer nå at Rovviltnemndene gis det spillerommet de er tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon.

 

Les hele brevet her.