Lav mva-sats økes til 12 % 1. oktober 2021
1. oktober 2021
Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet
5. oktober 2021

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!

 

Naturbruksalliansen, hvor NORSKOG er medlem, har sendt over innspill til de som nå forhandler om en regjeringsplattform. De mener det er på høy tid at det tas grep som bringer oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet

 

– Vi håper at den nye regjeringen benytter anledningen til å bringe ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har bestemt og også gjennomfører tiltak for å gjenreise tilliten til miljøforvaltningen, sier Arne Rørå i NORSKOG.

 

Ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene. Den norske bestanden er stabil med 83-86 ulver siste kartlegningsperiode og består av 8,5 ynglinger, hvorav 5 av disse tilhører helnorske revir. Dette er altså godt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år og potensialet for ynglinger kommende sesong er stort. I tillegg viser bestandsdata økt genetisk variasjon ved at Deisjøparet har dokumentert yngling med et nytt F0-individ.

 

Naturbruksalliansen mener det er på høy tid at det tas grep som bringer oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet. Naturbruksalliansen forventer at dette blir en del av regjeringserklæringen, og at Rovviltnemndenes vedtak om uttak av alle ulvene i Hornmoen, Rømskog, Mangen og Slettås-revirene, blir stående i den videre behandlingen av fastsetting av kvote for lisensfelling av ulv i ulvesonen i 2022.

 

Les hele innspillet her: Innspill til regjeringsforhandlingene