NORSKOG søker skog- og GIS-konsulent
6. februar 2024
To nye skogkonsulenter ansatt  
14. februar 2024

NORSKOG trenger bestand til prosjekt om lukket hogst

Lukket hogst får stadig mer oppmerksomhet blant skogeiere og i media. Skogbruket må også levere på skjerpede krav i PEFC Skogstandard når det gjelder lukkede hogstformer.  

 

Det har de siste årene vært gjennomført flere studier på lukkede hogster.
NORSKOG gjennomførte i 2018-2021 et prosjekt om produksjon, foryngelse og økonomi i lukkede hogster. Dette prosjektet ble utført i samarbeid med NIBIO, og hogstene man undersøkte ble utført i perioden 1992-2012. Her ble uttak, tilvekst og foryngelse registrert.  

 

Les rapporten om prosjektet her. 

 

Manglet bestand 

 

I prosjektet som ble gjennomført manglet man en del bestand i G11 og G20. Derfor har NORSKOG i samarbeid med NIBIO påbegynt «del 2» av prosjektet.  

 

Her ønsker vi å fange opp bestand i G11 og G20 som det er utført lukket hogst (skjermstilling eller bledning) i perioden ca. 1990 til 2010, og hvor det ikke er supplert med planter eller at skjermen eller eldre trær er avvirket i nyere tid.  

 

Har din eiendom, eller en eiendom du kjenner til, slike områder? Da håper vi at du ønsker å bidra til prosjektet. Ved interesse kan du kontakte skogsjef Even Bergseng (even.bergseng@norskog.no) eller konsulentsjef Anders Ringstad (anders.ringstad@norskog.no).