Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte
24. februar 2021
Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?
2. mars 2021

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

 

 

Normalt avholdes NORSKOGs årsmøte siste torsdag i april. Styret ønsker å fremme forslag om endring av NORSKOGs vedtekter. For å sikre en best mulig orientering og diskusjon av vedtektsendringene bør disse fremmes for et årsmøte hvor medlemmene kan delta fysisk, ikke kun digitalt. Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni. Vi vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt og sted.

 

 

Webinarer

Vi benytter anledningen til å minne om NORSKOGs webinarer fremover.

 

  1. mars kl 15.00 – 16.30 Villsvinjakt og grunneierorganisering.
    NORSKOG samarbeider med andre grunneierorganisasjoner i «Villsvinprosjektet». Prosjektet arrangerer i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund et webinar om villsvinjakt og grunneierorganisering.

 

  1. mars kl 18-20. Eiendomsrett og miljøregistreringer
    I Sverige nedsatte regjeringen et utvalg som skulle komme opp med forslag som skulle styrke eiendomsretten og bidra til en voksende bioøkonomi. Den såkalte skogsutredningen har fått en blandet mottakelse. Vi har invitert en representant for det svenske skogbruket og skogeierne til å orientere om prosessen og resultatet. Hva kan vi lære av dette?  Vi vil også se på miljørelaterte utredninger i Norge.

 

  1. april kl 18-19.30. Skogkultur

         Tid for å planlegge skogkultursesongen

 

        20.april  kl 18-19.30 Skatt

         Det er tid for skattemelding og NORSKOG gir en oppdatering i viktige skattemessige forhold.

 

 

Følg med på våre hjemmeside og Facebook for informasjon om påmelding.