Terje Hoel ansatt i NORSKOG
2. februar 2021
Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet?
3. februar 2021

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021

Det blir også i år ekstra tilskudd for planting.

 

Tilskuddsatsene for 2021 er fastsatt som følger:

  • Gjødsling av skog: 40 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

 

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang.

 

Søknadsfrister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. august og 7. november
  • Suppleringsplanting: 1. august og 7. november

 

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

 

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.
  • I restriksjonsområdet mot Skagerak er det åpnet for gjødsling av skog med slikt tilskudd igjen fra 2021, jf. tidligere orientering (8.1.2021).

 

 

Vi vil oppdatere våre hjemmesider slik at denne og annen nødvendig informasjon knyttet til ordningen blir tilgjengelig der.

 

Statsforvalterne orienterer videre til kommunene.