Han og kollegene har selv tatt med seg en ekstra traktor med 600-liters vanntank med pumpe for å væte skogsområdene de jobber i og for å være bedre forberedt på eventuell slukking.
Dersom det ikke kommer regn snart, kan man risikere full stans i skogdriften. Det vil ifølge Bjørlien gi store konsekvenser, og ikke bare for entreprenørene.
– Det kan gå utover transportbransjen og flere industrier som vil mangle råstoff. Hele næringskjeden vil bli påvirket, sier han.
Tørken som herjer store deler av landet merkes også i skogen. Nå tar skogsentreprenørene alle mulige forbehold for å forsøke å sikre ansvarlig drift. Kjetting og belter må tas av for å forsøke å unngå gnister når man kjører med tunge maskiner over steiner, og flere tar med seg ekstra vann og utstyr i tillegg til slukkeutstyret de allerede har blitt pålagt.

Vurderer fortløpende 
Daglig leder i Nortømmer Per Kveseth sier situasjonen vurderes daglig, men at de foreløpig fortsetter å drive varsomt. Det er ifølge Kvenseth opp til hver enkelt oppdragsgiver å sørge for at brannsikkerheten ivaretas ute i felten, og de har selv gitt klare instrukser til hvordan man skal opptre mest mulig aktsomt. Skogområdene det drives i skal for eksempel vurderes før drift, den lokale brannstasjonen skal ha koordinatene til stedet, og det skal være mobildekning i området.

– Entreprenørene skal også sitte brannvakt én time etter at arbeidsdagen er avsluttet, og de skal gå opp igjen sporene sine før de forlater området, sier Kveseth.
– Hvor stor tror du sjansen er for at det blir stans i driften?
– Det blir ren spekulering, men dersom det ikke regner snart ligger den nok over 50 prosent. Her er det imidlertid viktig å huske at det er store lokale forskjeller, sier han.

Ekstraordinære tiltak 
Virkeskjøper i Nortømmer Endre Granum sier det nå er satt ut 1000-literstanker med vann på strategiske steder, og at de er klare til å bistå dersom det skulle begynne å utvikles brann. De har blant annet sin egen mobile «brannbil» med 600 liter vann som lett kommer fram i skogen.
Han opplyser at det nå er full stopp i hogst av de tørrere tresortene, som for eksempel furu.
– I disse områdene er det nå så tørt at det ville vært uforsvarlig å drive der, og man kan bli erstatningsansvarlig, sier han.

Kan gi store tap
Kveseth sier de økonomiske konsekvensene av en langvarig stans vil bli større enn flere skogsentreprenører vil tåle.
– Da vil vi kunne se mange konkurser i tillegg til at det blir store konsekvenser for andre næringer tilknyttet skogdriften. Det ville vært dramatisk, sier han.