Gode tider i vente
12. desember 2018
Etiopisk skogforvaltning – ny innsikt i skjermede områder
13. desember 2018

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

Vi opplever god vekst og vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett.

NORSKOG er en nasjonal næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene basert på en sterk privat eiendomsrett og råderett over eierens egne ressurser. I tillegg til næringspolitikk har NORSKOG omfattende forretningsmessig virksomhet. NORSKOGs konsulentavdeling er Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk og utgjør en faglig plattform for vår næringspolitikk. Konsernet NORSKOG består av NORSKOG med flere hel og deleide virksomheter hvorav NORTØMMER er den viktigste.  Samlet omsetter konsernet for 1 mrd pr år og har ca 65 ansatte, hvorav 13 i morselskapet NORSKOG.

 

Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

 

 

Vi opplever god vekst og vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett. Vi har en vid fortolkning av området eiendomsrett og søker ikke primært en jurist, men en person med kunnskap og engasjement for å arbeide for at skogeierne skal ha rammevilkår som gir godt grunnlag for næringsmessig utnyttelse av de ressurser som finnes på en eiendom. Eiendomsretten er under press fra så vel offentlige myndigheter som ulike interessegrupper.

 

NORSKOG mener at det er viktig med et samarbeid mellom myndigheter og grunneier om de reguleringer som påvirker eierens råderett over ressursene.  Vi søker etter en person som har et engasjement for å arbeide med dette fagfeltet. Arbeidet vil bestå av samarbeid med andre grunneierorganisasjoner og interessegrupper, og kontakt med politiske og offentlige myndigheter. Internt vil deler av arbeidet foregå i team for å trekke veksler på vår samlede kompetanse. Arbeidet krever evne til analytisk tenkning, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeidsegenskaper. Vi søker etter en person med kompetanse på masternivå, og anser både skogbruk, jordskifte, arealplanlegging med mer som relevant kompetanse. Erfaring fra politiske prosesser kan kompensere for manglende formalkompetanse. Vi vil legge vekt på erfaring og personlige egenskaper.

 

NORSKOG tilbyr konkurransedyktige vilkår og et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker.

 

Det er ingen søknadsfrist og vi ansetter når vi har funnet riktig person.

 

Henvendelse til:
Næringspolitisk sjef: Benthe E. Løvenskiold, tlf 91878054 el epost: [email protected]
Adm. direktør: Arne Rørå, tlf 91335914, el epost: [email protected]