High tech i skogen
31. mai 2021
Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?
31. mai 2021

Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Granbarkbillen er blant de største truslene for norsk skogbruk.

Samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO

Beredskapsplanen for stor granbarkbille er utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO. Den viktigste endringen i barkbilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet, og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig. I tillegg finnes det tiltakslister for de ulike risikonivåene.

 

Varsel om risiko for utbrudd
NIBIO har utviklet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille for tre ulike geografiske soner i Norge. Hensikten med varselet er å informere om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

Varselet ligger ute på Skogportalen og oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen.

 

  • Sjekk forholdene i din region i Skogportalen, link finner du her.
  • Hele saken kan du lese her.