High tech i skogen
31. mai 2021
Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?
31. mai 2021

Barkbilleberedskapen styrkes

Samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO

Beredskapsplanen for stor granbarkbille er utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO. Den viktigste endringen i barkbilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet, og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig. I tillegg finnes det tiltakslister for de ulike risikonivåene.

 

Varsel om risiko for utbrudd
NIBIO har utviklet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille for tre ulike geografiske soner i Norge. Hensikten med varselet er å informere om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

Varselet ligger ute på Skogportalen og oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen.

 

  • Sjekk forholdene i din region i Skogportalen, link finner du her.
  • Hele saken kan du lese her.