Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket
8. september 2020
Ny løsning for bedre data fra skogsdrift
9. september 2020

Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt

– Jakt og fiske representerer også en betydelig næringsvirksomhet. Salg av jakt- og fiskerettigheter har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding om to nye rapporter:

 

Den ene omhandler mulighetene for jakt som næringsvei , og den andre viltkjøtt i hotell-, restaurant- og cateringnæringen (Horeca). Førstnevnte rapport er laget av Norsk institutt for naturforskning (Nina) på oppdrag fra Innovasjon Norge.

 

Blant forslagene til tiltak, skriver forskerne blant annet at en viktig grunn til at progresjonen med salg av jakt går sakte, er forankret i strukturelle forhold «med små eiendommer, mange lokale tradisjoner om å ikke kommersialisere og/eller grunneiers ønske om selv å utnytte viltressursene».

 

«Det har ved flere anledninger blitt løftet frem eksempler på vellykkede satsinger hos store eller mellomstore grunneiere, samt offentlige aktører som statsallmenninger, statsgrunn og også fra Finnmarkseiendommen. Det er færre eksempler å vise til fra mindre eiendommer, og det er sannsynligvis her at den største utfordringen ligger i dag», heter det i rapporten.

 

 

Mindre byråkrati

 

Derfor mener forskerne at arbeid for å endre lokale kulturer og holdninger må ses på som et langsiktig prosjekt over flere år og være rettet mot de små- og mellomstore eiendommene.

«Dette arbeidet bør skje i regi av grunneiernes medlemsorganisasjoner og trekke veksler på aktører som i dag har lyktes med vilt, jakt og jaktopplevelser som en næringsvei. Dersom det er ønskelig å endre på lokale kulturer og praksiser, må også myndighetene og virkemiddelapparatet komme opp med incentiver som motiverer jaktrettshaverne til å tenke jakt som del av næringsgrunnlaget på eiendommen. (…) Dette kan skje gjennom å tilby attraktive incentiver, gunstige og forenklede støtteordninger, for eksempel gjennom jordbruksavtalen, eller at fradragsmulighetene for investeringer knyttet til vilt som en del av en reiselivssatsing tydeliggjøres bedre», skriver de.

 

Forskerne foreslår også at tilskuddsmidler blir lettere tilgjengelig gjennom mindre byråkrati.

 

 

Potensial for større omsetning

 

Rapporten fra Nina er et ledd i oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Rapporten beskriver hva som skal til for å lykkes med jakt og jaktopplevelser i Norge som satsing.

 

Innovasjon Norge mener at det norske markedet er stort, og at det er potensial for større omsetning på jakt og jaktopplevelser.

 

– Innovasjon Norge vil med denne rapporten vise at det er muligheter i å tilby jakt og jaktopplevelser, og vil i tiden som kommer tilby både kurs, seminar og andre tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge i pressemeldingen.

 

 

Flere hindringer i Horeca-markedet

 

Rapporten om bruk av viltkjøtt i Horeca-markedet viser at manglende informasjon og kunnskap rundt regelverk er de største barrierene for å økt tilgang.

 

– Kunnskap, kapasitet, logistikk og regelverk hindrer til dels direktekjøp fra lokalprodusenter og jegere, og det blir enklere å benytte seg av grossist. Det viser at vi har en vei å gå med tanke på å få rett informasjon om regelverk ut til Horeca, i tillegg til at kokker og andre aktører har behov for bistand til nedskjæring og foredling. Får vi til dette er vi på rett vei. Det ligger et enormt potensial i bruk av viltkjøtt på menyen, sier Nadja Hartikkala, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket
8. september 2020
Ny løsning for bedre data fra skogsdrift
9. september 2020

– Jakt og fiske representerer også en betydelig næringsvirksomhet. Salg av jakt- og fiskerettigheter har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding om to nye rapporter:

Den ene omhandler mulighetene for jakt som næringsvei , og den andre viltkjøtt i hotell-, restaurant- og cateringnæringen (Horeca). Førstnevnte rapport er laget av Norsk institutt for naturforskning (Nina) på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Blant forslagene til tiltak, skriver forskerne blant annet at en viktig grunn til at progresjonen med salg av jakt går sakte, er forankret i strukturelle forhold «med små eiendommer, mange lokale tradisjoner om å ikke kommersialisere og/eller grunneiers ønske om selv å utnytte viltressursene».

«Det har ved flere anledninger blitt løftet frem eksempler på vellykkede satsinger hos store eller mellomstore grunneiere, samt offentlige aktører som statsallmenninger, statsgrunn og også fra Finnmarkseiendommen. Det er færre eksempler å vise til fra mindre eiendommer, og det er sannsynligvis her at den største utfordringen ligger i dag», heter det i rapporten.

Mindre byråkrati

Derfor mener forskerne at arbeid for å endre lokale kulturer og holdninger må ses på som et langsiktig prosjekt over flere år og være rettet mot de små- og mellomstore eiendommene.

«Dette arbeidet bør skje i regi av grunneiernes medlemsorganisasjoner og trekke veksler på aktører som i dag har lyktes med vilt, jakt og jaktopplevelser som en næringsvei. Dersom det er ønskelig å endre på lokale kulturer og praksiser, må også myndighetene og virkemiddelapparatet komme opp med incentiver som motiverer jaktrettshaverne til å tenke jakt som del av næringsgrunnlaget på eiendommen. (…) Dette kan skje gjennom å tilby attraktive incentiver, gunstige og forenklede støtteordninger, for eksempel gjennom jordbruksavtalen, eller at fradragsmulighetene for investeringer knyttet til vilt som en del av en reiselivssatsing tydeliggjøres bedre», skriver de.

Forskerne foreslår også at tilskuddsmidler blir lettere tilgjengelig gjennom mindre byråkrati.

Potensial for større omsetning

Rapporten fra Nina er et ledd i oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Rapporten beskriver hva som skal til for å lykkes med jakt og jaktopplevelser i Norge som satsing.

Innovasjon Norge mener at det norske markedet er stort, og at det er potensial for større omsetning på jakt og jaktopplevelser.

– Innovasjon Norge vil med denne rapporten vise at det er muligheter i å tilby jakt og jaktopplevelser, og vil i tiden som kommer tilby både kurs, seminar og andre tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Flere hindringer i Horeca-markedet

Rapporten om bruk av viltkjøtt i Horeca-markedet viser at manglende informasjon og kunnskap rundt regelverk er de største barrierene for å økt tilgang.

– Kunnskap, kapasitet, logistikk og regelverk hindrer til dels direktekjøp fra lokalprodusenter og jegere, og det blir enklere å benytte seg av grossist. Det viser at vi har en vei å gå med tanke på å få rett informasjon om regelverk ut til Horeca, i tillegg til at kokker og andre aktører har behov for bistand til nedskjæring og foredling. Får vi til dette er vi på rett vei. Det ligger et enormt potensial i bruk av viltkjøtt på menyen, sier Nadja Hartikkala, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.