Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt
9. september 2020
NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet
10. september 2020

Ny løsning for bedre data fra skogsdrift

Skogsdrift. John Deere lassbærer og hogstmaskin. (Foto: Jørn Søderholm)

 

FeltGIS og John Deere går sammen om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Gir oversikt over produksjon og lager med data i sanntid med en grønn ruter – uansett farge og merke på maskinen.

 

– Løsningen skal gi bedre informasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

 

Det sier de nye samarbeidspartnerne FeltGIS og John Deere i en pressemelding.

 

John Deere 1270 hogstmaskin. (Foto: Jørn Søderholm)

FeltGIS er et dataselskap rettet mot skogbruk, lokalisert på Arneberg i Solør. John Deere Forestry AS er et heleid selskap i John Deere-konsernet, verdens største produsent av landbruksmaskiner. Selskapet er lokalisert på Kongsvinger.

 

Lager og produksjon

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre informasjon – i rett tid – om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei.

– Den informasjonen kan brukes til å gjøre lagerholdet mer kostnadseffektivt, sies det.

 

 
 

Dataløsning av FeltGIS og John Deere.

 

Systemet gir entreprenørene et sanntidsverktøy med oversikt over produksjonen. Kommunikasjon i systemet er uavhengig av maskinmerke. – Entreprenør og tømmeromsetning får tilgang til et sett med nøkkeltall og rapporter, sier de nye partnerne i pressemeldingen.

 

Uten nettdekning

– Det er ikke alltid man har nettdekning i skogen. Hva når den faller ut…?

– Løsningen er ikke avhengig av nettdekning til enhver tid, sies det.

Nøkkeltall som kommer fra systemet og kan hentes inn i ulike rapporter:

  • Kontrahert volum
  • Produsert volum
  • Framkjørt volum
  • Transportert volum
  • Innmålt volum
  • Alt produsert
  • Alt framkjørt
  • Umålt lager
  • Ferdig transportert

 

Grønn ruter – uansett farge

En trådløs ruter står sentralt i den nye løsningen. Den «den grønne boksen» – fargen er nok mer tilfeldig enn et utslag av at John Deere er involvert – er utviklet av FeltGIS.

– Det spesielle med denne ruteren er blant annet at den ikke er koblet til internett. Ved hjelp av en App kan da informasjon fra hogstmaskinen sendes til et datamottak som «vasker» og fordeler informasjon til partene etter på forhånd avtalte retningslinjer, sier FeltGIS i pressemeldingen.

Likeledes vil hogstinnstrukser og kartmateriell kunne sendes fra oppdragsgiver til skogsmaskin.

Systemet kan også sende data til Silvismart, entreprenørenes egen database for lagring, analyse, vasking av persondata før videresending. Den er utarbeidet av NIBIO på oppdrag fra MEF Skog.

 

Tømmerkjøpere

Glommen Mjøsen og Nortømmer har vært tungt inne i utviklingen av Skogdatas virkeshandelsløsninger, og derigjennom FeltGIS sine løsninger. Disse løsningene brukes direkte eller indirekte også av deres samarbeidende entreprenører.

Det hele startet som et samarbeidsprosjekt mellom Glommen Mjøsen, Nortømmer, Allskog og prosjektmidler fra Skogbrukets Verdiskapningsfond. Senere ble også Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region». Sistnevnte har blant annet til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

 

Kilde: www.anleggsmaskinen.no