Med fokus på lukket hogst: Vellykkede skogdager i Sandefjord
29. juni 2023
NORTØMMER: Styrker regional satsing  
30. juni 2023

Aktsomhetsrapport for NORSKOG og NORTØMMER  

Pines forest

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. I tråd med loven er NORSKOG og NORTØMMERs første aktsomhetsrapport nå tilgjengelig.  

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og alle virksomheter fikk frist til 30. juni 2023 for å publisere en rapport om egne aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er et løpende arbeid. Hensikten er å undersøke og styre risiko for eventuell negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten.  

 

Lovpålagte krav 

 

NORSKOG og NORTØMMER startet sitt arbeid med gjennomføring av de lovpålagte kravene som følger av åpenhetsloven i 2022.   

 

– Vi har forankret respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i våre etiske retningslinjer, som ble oppdatert i 2023. Flere møter med ledergruppen i NORTØMMER og ledelsen i NORSKOG er gjennomført. Det er her jobbet rundt et arbeidsdokument hvor vi har gjennomgått bedriftens områder og utpenslet våre risikoområder, forklarer Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG.  

 

Anerkjente verdikjeder 

 

NORSKOG og NORTØMMER opererer stort sett med norske verdikjeder underlagt norsk lovverk.  

 

 – Vi har kontroll på hvilke aktører vi benytter i våre produktlinjer for kjøp og salg av varer og tjenester. For våre norske kunder og leverandører, anser vi verdikjedene som satte og anerkjente, og risikoen dermed for å være lav, påpeker Rørå.   

 

For å forebygge brudd på menneskerettigheter hos utenlandske arbeidere har NORTØMMER opprettet datterselskapet NORTØMMER SKOGSERVICE AS.  

 

– Her ansetter NORTØMMER en del skogkulturansatte på kontrakter som ivaretar arbeidernes rettigheter etter norsk lov og Naturbruksoverenskomsten, og hvor vi spesifiserer HMS, arbeidsplassrutiner, lønn og rettigheter. Dette er et tiltak som er gjort for å ha bedre kontroll over arbeidsforholdene for de som jobber med skogkultur, understreker Rørå.  

 

Lyst til å lese mer om hvordan vi jobber?  Da kan du lese aktsomhetsrapporten i sin helhet her.