Etterlyser nasjonal plan for skogens rolle i klimapolitikken 
28. juni 2023
Aktsomhetsrapport for NORSKOG og NORTØMMER  
30. juni 2023

Med fokus på lukket hogst: Vellykkede skogdager i Sandefjord

16. og 17. juni arrangerte NORSKOG, NORTØMMER og Hegdahl Skog to vellykkede skogdager i Sandefjord.

Juni er tiden for skogdager. 16. og 17. juni arrangerte NORSKOG, NORTØMMER og Hegdahl Skog to vellykkede skogdager i Sandefjord.

 

Temaet for skogdagene i Sandefjord var lukket hogst – et tema som interesserer både skogeiere og entreprenører i hele landet. Totalt deltok rundt 60 personer på de to dagene. Se bilder fra skogdagen på NORTØMMERs Instagram.

 

Blant de som deltok på skogdagen var både entreprenører og skogeiere. Alle fikk fem flotte timer hos entreprenøren Hegdahl Skog, og dagen ble avsluttet med fremvisning av lukket hogst i praksis, i granbestand på høy bonitet. Hegdahl Skog melder at flere skogeiere og entreprenører har tatt kontakt i etterkant, for å takke for en lærerik og motiverende dag.

 

Betydelig interesse

 

Dagene i Sandefjord ble preget av gode diskusjoner og spørsmål, hvor interessen for lukket hogst fremkom tydelig. Bjørn Toverud, med sin kompetanse og brede erfaring fra lukket hogst på N. Mangen Gaard, ledet diskusjonene.

 

I løpet av skogdagen ble deltakere sluset igjennom vakre omgivelser, som fortalte historien om forsvarlig og fremoverlent skogdrift, og dermed satt en god ramme for diskusjon og refleksjon.

 

– Vi i NORSKOG og NORTØMMER er opptatt av å tilby medlemmer og skogeiere den dagsaktuelle kompetansen de trenger for å drive god og forsvarlig skogdrift. Derfor var lukket hogst et naturlig tema for disse skogdagene, forteller Aleksander Wogstad, regionleder i NORTØMMER. Wogstad deltok på skogdagen fredag.

 

Skjerm, småflate og bledning

 

Interessen man nå ser for lukket hogst henger blant annet sammen med den nye PEFC-standarden, som trådte i kraft 1. mars. Den nye standarden inneholder flere endringer. Disse legger tydelige føringer for skogeiere med tanke på fremtidig drift.

 

I PECF-standarden er lukket hogst spesifikt nevnt flere steder. Det fastslås blant annet at man, i grandominert skog, skal benytte lukket hogst der forholdene økonomisk og biologisk ligger til rette for det.

 

På skogdagen i Sandefjord fikk deltakerne derfor en grundig innføring i de forskjellige formene for lukket hogst.

 

– Rent definisjonsmessig er lukket hogst tre hogstformer. Man har lett for å si at lukket hogst er lukket hogst, men det er det jo ikke, forklarte Toverud, som deretter gikk nærmere inn på de tre forskjellige hogstformene: Skjermstilling, småflate og bledning.

 

Bedre rustet

 

Det å omstille skog til lukket hogst kan være en prosess som strekker seg over flere tiår.

 

– Da vi vet at denne prosessen krever tid og innsats er det gledelig å se at interessen og ønsket om kompetanse i næringen vår så tydelig er til stede, forteller Wogstad. Han understreker samtidig at det finnes mange gode grunner til å berede grunnen for lukket hogst.

 

– I tillegg til at PEFC-sertifiseringen stiller konkrete krav, er det generelt viktig at skogbruket bidrar og utvikler lukket hogster på egne prinsipper. Dette vil minske muligheten for at vi får rigide reguleringer av hogst.​ I tillegg vil man kunne utvikle skog som er enda bedre rustet til å stå imot klimaforandringer.​

 

NORSKOG og NORTØMMER ønsker å takke Hegdahl Skog for samarbeidet rundt skogdagene i Sandefjord, og ikke minst alle fremmøtte for deltakelse og engasjement!

 

PS! NORSKOG har denne våren arrangert kurs i lukket hogst. Her har i overkant av 100 deltakere fullført digitalt kurs, og avsluttet med deltakelse på skogdag på N. Mangen Gaard. Kurset er en del av NORSKOGs ønske om å bidra til en bærekraftig omstilling til lukket hogst for våre medlemmer – både økonomisk og biologisk. En større reportasje fra en av de avsluttende skogdagene på N. Mangen Gaard publiseres i løpet av sommeren.