Skogtiltak: Direktoratenes forslag presentert 
2. oktober 2023
Forventninger til Statsbudsjettet for 2024
4. oktober 2023

Anbefaler ikke økt felling av ulv og brunbjørn 

Miljødirektoratet publiserte forrige uke to rapporter om mulig reduksjon av bestandsmål for ulv og brunbjørn.  

 

I mars fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre en faglig utredning av mulig reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og brunbjørn.  

 

Utredningsrapportene ble presentert forrige uke. Her framgår det at Miljødirektoratet nå ikke anbefaler reduksjon av bestandsmålene for verken ulv eller brunbjørn, skriver Nationen. 

 

 

Det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn er i dag på 13 årlige ungekull, mens det nasjonale bestandsmålet for ulv er et intervallmål på 4–6 valpekull. 

 

Bestandsmålet for bjørn er ikke blitt oppfylt siden nåværende måltall ble fastsatt i 2011. Bestandsmålet for ulv er oppfylt hvert eneste år siden det gjeldene målet ble vedtatt i 2016. 

 

Intensjonen i Hurdalsplattformen må bestå 

 

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen en mer restriktiv rovdyrpolitikk. Regjerningen har blant annet ønsket at bestandsmålet for bjørn skal reduseres, samt at målet for ulv skal være et heltall, ikke et intervall, og lavere enn dagens øvre grense på seks ynglinger. 

 

– NORSKOG tar til etterretning at anbefalingene i de to rapportene som nå er publisert av Miljødirektoratet ikke sammenfaller med de ønsker regjeringen tidligere har gitt uttrykk for. Vi tar for gitt at intensjonen i Hurdalsplattformen består også når det gjelder rovdyrpolitikk, og vil fortsette å følge Regjeringens arbeid på området tett, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.