Statistikk for skogavvirkning for salg
21. oktober 2020
Det må lønne seg å være norsk eier
21. oktober 2020

Endringer i rovviltforskriften

Den 12. oktober i år endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften, som et resultat av den debatterte høringen om endringer i rovviltforvaltningen. Departementet har blant annet fastsatt at kommuner får mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt. Det skal også legges vekt på om bestandsmål er nådd når en vurderer uttak av rovvilt. I tillegg får Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.

NORSKOG er godt fornøyd med at kommunene nå får mulighet til å klage på vedtak, da dette styrker lokaldemokratiet, og gjør det lettere for de berørte å bli hørt i saken. NORSKOG synes også at det er helt naturlig at Landbruksdirektoratet får uttalerett, da rovviltpolitikken har et todelt mål. Det er ikke bare rovviltets overlevelse som skal ivaretas, men også landbrukets interesser.

 

 

NORSKOG er svært positive til at det nå tydeliggjøres at bestandsmålet skal vektes tyngre når bestanden har passert det nivået Stortinget har fastsatt. Strengt tatt er NORSKOG forbauset over at dette ikke har blitt vektlagt i større grad tidligere. Hvis man ikke legger vekt på Stortingets bestandsmål, har man heller ikke behov for et mål. Tross alt er hele rovdyrområdet vel så mye en politisk som en naturfaglig prosess. Det skulle bare mangle at ikke et mål satt av vårt øverste folkevalgte organ følges, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG.

 

 

Mer om endringene kan du lese her.