Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA
18. august 2021
Midler til utviklingstiltak i skogbruket
24. august 2021

Klimautvalget satser på faglig kompetanse

Trømborg har en doktorgrad i skogøkonomi og mastergrad i skogfag fra NMBU og University of Wisconsin-Madison.

14. fageskperter

Fredag 13. august offentligjorde regjeringa Klimautvalget som skal vise oss hvordan vi kan transformere Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050. Utvalget består av 14 fageksperter, ledet av Martin Skancke, med kompetanse innenfor sirkulærøkonomi, olje- og gass, by- og regionplanlegging, naturmangfold, jordbruk og skogbruk.

 

Skogfaglig kompetanse i utvalget

Erik Trømborg sitter med den skogfaglige kompetansen i utvalget. Trømborg er professor i skogøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, og har spesialisert seg innenfor markeder og verdikjeder for skogprodukter og bioenergi, skog- og energisektoranalyser og klimasmart forvaltning av skogressursene. Trømborg har med det en bred innsikt i alle mulighetene skogbruk gir for grønn omstilling.

 

– Klimautvalget har en meget viktig oppgave. Det er ingen tvil om at skog og skogbruk spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer og i et fremtidig lavutslippssamfunn. Det blir spennende og lærerikt å bidra i det arbeidet Klimautvalget skal gjøre. Jeg håper utvalget kan ha god dialog med aktørene innen skogbruk og trebasert industri gjennom arbeidet, forteller Erik Trømborg.

 

Fjerne klimautslipp og opprettholde velferden

–  Utfordringer er altså at vi praktisk talt skal fjerne klimautslippene samtidig som vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med mange materielle behov. Vi skal også ta vare på det biologiske mangfoldet, forteller Trømborg.

 

–  Dette krever både omstilling og teknologiutvikling.  Samfunnsendringer tar tid, så vi kan ikke bare satse på teknologier som ligger langt frem i tid, men ta i bruk løsninger som tar oss i riktig retning relativt raskt. Det er et viktig signal at forvalting og bruk av skogressursene inkluderes i arbeidet med strategier for lavsutslippssamfunnet, utdyper han.

 

Skogen har en mangfoldig rolle

Skogens rolle i det grønne skiftet er mangfoldig. Skogen binder karbon, samtidig som den produserer virke som kan benyttes til bioenergi eller erstatte fossilbaserte produkter. Det er derfor viktig å ha en fagperson med god forståelse for de mange fasettene ved skogbruk.

 

NORSKOG fornøyd med utvalget

NORSKOG er fornøyd med at utvalget har en bred faglig kunnskap, og inkluderer en ekspert på skogøkonomi.

 

– NORSKOG kjenner skogforskningsmiljøene på Ås godt og er meget godt fornøyd med at professor i skogøkonomi Erik Trømborg er medlem av det nye Klimautvalget. Vi er helt sikre på at han gi verdifulle bidrag til Klimautvalget knyttet til skogbruk spesielt, men også generelt knytta til en balansert gjennomgang av klimatiltak med tanke på sosial, økologisk og økonomisk bærekraftig utvikling.