NORTØMMER i gang med «nye» StanForD 2010
5. mars 2020
Høyre åpner for «karbonstøvsugeren» sitka
5. mars 2020

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

 

Generelt mener NORSKOG at en nokså streng regulering av motorferdsel i utmark er nødvendig fordi det samsvarer med de flestes ønsker om friluftsliv og det reduserer negativ påvirkning på naturen. I tillegg til en offentlig regulering er det derfor avgjørende at motorferdsel underlegges eiendomsretten slik at grunneier kan begrense motorferdsel på sin eiendom. Vi ser at de prosesser og endringer som har skjedd rundt motorferdselloven de siste årene, har bidratt til å svekke folks kunnskap om denne eiendomsretten. Mange legger nå f.eks. feilaktig til grunn at bruk av el-sykkel i utmark ikke trenger grunneiers samtykke.

 

Opprettholdelse av grunnlaget for bosetning i distriktene samt mulighetene for å tilgjengeliggjøre arealbaserte turistprodukter, f.eks. jakt og fiske, til nye kundegrupper, forutsette infrastruktur og transport. Når slike aktiviteter som hovedregel er forbudt etter motorferdselloven, reduserer det muligheten for slik verdiskaping. Selv om NORSKOG er tilhenger av regulering av motorferdsel, er det et paradoks at man på den ene side i noen grad liberaliserer regelverket for fornøyelseskjøring (f.eks. snøscooter) mens næringskjøring ifm utleie av jakt og fiske i praksis er totalforbudt.

 

Et av de ytterst få unntakene som finnes i regelverket, er utkjøring av felt elg og hjort. Det fremstår derfor som en pussighet at det f.eks. ikke er åpning for å kjøre ut felt villsvin med motorredskap samtidig som myndighetene ønsker å redusere villsvin-bestanden så mye som mulig.