Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet
26. august 2021
Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin
31. august 2021

Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp

Norske skoger tar opp halvparten av utslippet vårt

Norske skoger bandt 23,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, nesten halvparten av Norges totale utslipp på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Karbonlageret i skogene våre øker fra år til år, og har økt med 43 prosent de siste 30 årene. Klimagassregnskapet viser imidlertid at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend.

 

Lavere løpende tilvekst

Dette er fordi økningen i tømmervolumet vårt går saktere enn før. Dette sekker også karbonbindingen.  Den relativt lave økningen i stående tømmer de siste årene er forårsaket av lavere tilvekst, mer hogst, mer skogvern, en stadig økende andel gammel skog. I tillegg førte tørkesommeren 2018 til betydelig mer tørre trær og død ved.

 

Øke innsatsen på skogkultur

Skogsjef i NORSKOG, Even Bergseng mener satsing på skogkultur vil være viktig for sørge for et høyrere løpende karbonopptak:

 

– Trenden i klimaregnskapet for skog viser at det haster med å øke innsatsen på skogkultur og bygge framtidsskogen dersom vi i framtiden ønsker at skogen skal bidra i klimakampen. Vi må sørge for at det raskt etableres ny skog etter hogst og at den unge skogen følges opp slik at den får god vekst. Det gir høyt løpende karbonopptak og biomasse som kan erstatte fossilt karbon.

 

Les mer her.