39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret
5. mai 2022
Skogplanting med skogminster Sandra Borch
9. mai 2022

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

Tidligere i år kom Borgarting lagmannsrett frem til at grunneier, og ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Det betyr at grunneiere i hele Norge risikerer å måtte betale eiendomsskatt for arealer de har fått beslaglagt av Statnett.

 

Selv om det kan virke som om Borgarting lagmannsrett selv oppfatter dette som urettferdig, mente de at det måtte en lovendring til for å rette opp i dette. Saken ble anket til Høyesterett, som nylig forkastet anken.

 

I ettertid av dette var kommunene som var part i saken tidlig ute med å be Finansdepartementet og Stortinget om en politisk løsning på konflikten, via en lovendring. Kort tid i etterkant uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK at Regjeringen hadde planer om å endre loven: – Vi mener det er feil å overføre skattebyrden til privatpersoner som tilfeldigvis har en hytte, bolig eller eiendom hvor staten har satt opp en kraftlinje, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

 

Han får støtte av Terje Aasland (Ap),  leder av energi- og miljøkomiteen: – Når det er grunneiere som skal sitte å betale eiendomsskatt for ledningsnettet, så har vi innrettet dette veldig feil, mener Aasland.

 

NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig. Vi var tydelige fra start på at det måtte komme en lovendring dersom Høyesterett ikke kom frem til en mer rettferdig avgjørelse.