Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020
15. september 2020
Ny SSB-statistikk om skogeiendommer
18. september 2020

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU

Foto: LMD

Dialogforum ble opprettet for ett år siden av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Dette er et møtested mellom skog- og trenæringen og Statsråden.

 

Temaet denne gangen var Forskning, utvikling og innovasjon i Verdikjeden.

Anders Quale Nyrud fra NMBU leder denne arbeidsgruppen. 

 

Erling Bergsaker, skogsjef i NORSKOG, presenterte FoU-behovene i primærskogbruket. 

Phillip Reme fra RISE PFI gikk gjennom hovedpunktene knyttet til foredling av skogbasert biomasse. 

 

Rune Groven, Norges Forskningsråd, fortalte om relevante virkemidler i Forskningsrådet og i hvilken grad skog- og trenæringen søker og når opp i konkurransen.

 

Til sist kunne Krister Moen, Innovasjon Norge fortelle om skog- og trenæringens bruk av Innovasjon Norges virkemidler. 

 

Les hva LMD sier om møtet her