Lavere skatt påvirker investeringslysten
23. januar 2019
Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger
24. januar 2019

Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs

Elgjakt er for mange jegere årets høydepunkt.

Hjortevilt 2019

Av temaene nevnes:
– Sett elg/hjort, endringer og resultater.
– Bærekraftig bestandsstørrelse for hjortevilt.
– Cwd (skrantesjuken) – resultater fra prøveinnsamling, status og veien videre.
– Årshjul over hjorteviltsykdommer.
– Grensevilt, nytt forskningsprosjekt med Sverige.
– Ulv og elgjakt, utvikling av sett, tildelt og felt elg i områder med og uten ulv.
– Hjortens arealbruk
– Utfordrende grenser i hjorteviltforvaltningen
– Handlingsplan for høstbare viltressurser
– Ettersøk og jakt på hjortevilt, juridiske utfordringer

Se: http://www.hjorteviltseminar.no for mer informasjon og påmelding.