Lavere skatt påvirker investeringslysten
23. januar 2019
Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger
24. januar 2019

Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs

Seminaret Hjortevilt 2019 arrangeres i år på Ringsaker 27. og 28. mars. Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og som vanlig med bra spennvidde i programmet.

Hjortevilt 2019

Av temaene nevnes:
– Sett elg/hjort, endringer og resultater.
– Bærekraftig bestandsstørrelse for hjortevilt.
– Cwd (skrantesjuken) – resultater fra prøveinnsamling, status og veien videre.
– Årshjul over hjorteviltsykdommer.
– Grensevilt, nytt forskningsprosjekt med Sverige.
– Ulv og elgjakt, utvikling av sett, tildelt og felt elg i områder med og uten ulv.
– Hjortens arealbruk
– Utfordrende grenser i hjorteviltforvaltningen
– Handlingsplan for høstbare viltressurser
– Ettersøk og jakt på hjortevilt, juridiske utfordringer

Se: http://www.hjorteviltseminar.no for mer informasjon og påmelding.