Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.
27. mai 2020
Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på
29. mai 2020

Statistikk: Skogavvirkning for salg, 2019

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

Lukkede hogster er mulig å gjennomføre - men er det gunstig?

Se statistikken her: www.ssb.no