Vurderer CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs
6. mars 2019
Miljødepartementet vil prioritere å behandle Saugbrugs-saken
7. mars 2019

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner

Krogsrud sag (Klokkerengen) har vært med på å prøve ut 2. generasjons biodrivstoff i et prosjekt drevet av Energigården, Nibio, NORSKOG og MEF. Maskinen har totalt hogget ca 5000 m3 med denne typen drivstoff. Entreprenør Klokkerengen har ikke hatt problemer med verken hogstmaskin eller lassbærer, eller merket forskjell i forbruk eller ytelse med 2. generasjons biodrivstoff, sammenliknet med ordinær diesel. Den eneste ulempen er prisdifferensen som pt er ca 3-4 kr/liter. I prosjektet har også entreprenørfirmaet Struksnæs Skog AS i samarbeid med Viken Skog gjennomført tilsvarende forsøk, og gjort samme erfaring. Resultatene ble i dag presentert på en godt besøkt skogdag, med blant annet leder for Stortingets leder for Energi og miljøkommite Kjetil Kjenseth til stede.