Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge
20. oktober 2021
NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite
27. oktober 2021

Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra

Gode resultater for Södra

Södras salg for de første ni månene i 2021 har økt med mer enn 25 % i forhold til fjoråret. Dette har gitt en netto salgsinntekt på over 20 milliareder svenske kroner så langt i år, med et overskudd på over 4 milliarder svenske kroner. Kapitalavkastningen så lang i år er på 26 %. Overskuddet for tredje kvartal er 215 millioner svenske kroner.

 

2020 og 2021 betraktes sammen

Administrerende direktør Lotta Lyrå forteller at de gode resultatene skyldes et gunstig marked, med stor etterspørsel og gode priser.

 

– Vi tror at markedsutsiktene vil holde seg positive på kort sikt, men ser også [muligheten] for at det kan [forekomme] større usikkerhet i et litt lengre perspektivet, forteller Lyrå. – Markedet er på et eksepsjonelt høyt nivå, delvis som en reaksjon på det svake markedet i 2020. Vi bør se på disse unike årene – 2020 og 2021 – som en helhet og ikke som to separate år

 

Flere investeringer

I tredje kvartal foretok Södra strategiske valg og investeringer for å fremme langsiktig aksjonærverdi. Blant annet har de etablert et selskap fokusert på krysslaminert tømmer i Danmark. Selskapet har styrket digitaliseringsarbeidet sitt, og har investert i sensorer i fabrikkene sine for forbedre vedlikeholdsarbeidet.

 

Resultater for tredje kvartal

  • Södra Skog har et overskudd på 4 millioner svenske kroner.
  • Södra Wood har et overskudd på 1,12 milliarder svenske kroner.
  • Södra Cell har et overskudd på 1,25 milliarder svenske kroner.
  • Södra Innovation hadde et overskudd på 56 millioner svenske kroner.