Les NORSKOGs årsmelding for 2021
3. mai 2022
Hjort i auke skadar skog
5. mai 2022

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

- For grunneiere med nye avtaler er domsresultatet intet å frykte, men grunneiere med gamle avtaler risikerer at det kreves etterskjønn, skriver Kristine Jacobsen.

OPPDATERING: Regjeringen har uttalt at de ønsker å løse problemstillingen politisk, ved en lovendring.  – Vi mener det er feil å overføre skattebyrden til privatpersoner som tilfeldigvis har en hytte, bolig eller eiendom hvor staten har satt opp en kraftlinje, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

 


 

Borgarting lagmannsrett kom i oktober 2021 til at grunneier er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Det skrev vi om HER.

 

Retten erkjente at utfallet ikke var optimalt med tanke på den logiske bristen det er at en grunneier som får skattefritt landbruksareal klausulert, noe som gir dem mindre verdi, etterpå skal skattlegges som næring. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.

 

De mente likevel at dette var det resultat man med loven i hånd kunne komme med, og sa at et annet utfall vil kreve at man endrer loven. Dette synes NORSKOG var en forenkling av rettsforståelsen, og at det her ville vært et større mulighetsrom for retten.

 

I mars avslo Høyesterett å behandle saken, og dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig.

 

Statnett, som i media sier de er fornøyde med det prinsipielle resultatet, har ironisk nok selv endret sin politikk på området. I de nye avtalene som er fremforhandlet for luftledningsanlegg, nettstasjon og jordkabel, har nettselskapene nemlig akseptert at de skal ta kostnaden for den eiendomsskatten som pålegges grunneier.

 

For grunneiere med nye avtaler er dette domsresultat derfor intet å frykte.

 

For grunneiere med gamle avtaler vil det kunne kreves etterskjønn, noe retten selv går lang i å antyde. De skriver nemlig at «I den utstrekning grunneier stilles overfor en skattekostnad som tidligere erstatningsfastsettelse ikke har tatt høyde for, kan dette virke konfliktdrivende og utløse krav om etterskjønn.»

 

  • Avtaler for luftledningsanlegg, nettstasjon og jordkabel finner du HER.

 

I tillegg er det åpenbart at loven nå bør endres all den tid en strøm av nye etterskjønn neppe er ønskelig for noen parter.

 

I følge NRK har kommunene bedt Finansdepartementet og Stortinget om en politisk løsning på konflikten.

 

Dersom du som grunneier får rettet eiendomsskattekrav mot deg som følge av dette, ber vi deg ta kontakt med oss, slik at vi kan bistå i prosessen med etterskjønn.

 

E-post: kristine.jacobsen@norskog.no

Telefon: 416 61 267

 

Kristine Jacobsen er utdannet jurist, og har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. Hun har spesialfag i opphavsrett og konfliktmegling med forhandling, og har skrevet master om ekspropriasjon av fallrettigheter. Hos NORSKOG og NORTØMMER jobber Kristine med kontrakter, og tvister på det utenomrettslige og rettslige plan.