Skogen vokser

21. september 2017
Skogen i Norge vokser som aldri før. Den årlige bruttotilveksten er mer enn dobbelt så høy som på 1920-tallet, og en følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker. Det skriver NIBIO.

Åpner for at flere ulver kan felles

21. september 2017
Det kan bli full ulvejakt i vinter likevel. Miljødirektoratet venter til snøen kommer med sin endelige anbefaling.

Leder ​Strategi for skogen

21. september 2017
Bedrer skogsbilveier, mer bruk av tre i bygg og lavere formueskatt blir for puslete. Regjeringen må demonstrere en aktiv industripolitikk og gi særfordeler til skogindustrien som Norske Skog kan få nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

21. september 2017
Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.

Mer hogst – lavere priser

22. september 2017
Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Leverte mest tømmer

22. september 2017
Hedmark var størst på tømmer i fjor. 22 prosent av skogseiendommene i fylket leverte tømmer. Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i Norge i 2016. Dette viser tall fra SSB.

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

22. september 2017
– Det er ikke nok at vårt lokale råstoff transporteres med store kostnader til våre svenske konkurrenter. Politikerne våre gir i tillegg svenske investorer skattemessige fordeler ved oppkjøp av norsk skogindustri, hevder Reidar Bergene Holm i detteinnlegget. Foto: Astri Kløvstad

Rolf Hatlinghus: Det vil være til stor skade for miljøarbeidet om vi prioriterer alle artene likt

24. september 2017
DEL Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett LeserbrevNaturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Verdens naturfond (WWF) har kommentert mitt innlegg fra 9. september om miljøpolitikk på ville veier. Thomas Krogh (NOA) mener nok at angrep er det beste forsvar. Han skriver fint…

«Fredet» i Norge, skytes i Sverige

25. september 2017
I Sverige er det nå åpnet for jakt på ulv fra Slettåsflokken. Ni sauer og hunder ble tatt av Slettås-ulv i Trysil i fjor høst, norske myndigheter avslo da søknaden om fellingstillatelse.

Regnskog er viktig for langt mer enn klima

25. september 2017
Klima er kun én av flere grunner til å beskytte og ta vare på regnskogene. Bevaring av regnskog kan være mer lønnsomt enn avskoging på lang sikt. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt Boka «Why Forests? Why Now», av Frances Seymour og Jonah Bush, inspirerte meg til å skrive om hvordan Norges klima- og skoginitiativ kan…

Mener ulven truer elgjakta

26. september 2017
Antallet elg i Elgregion øst stuper, og jegere er bekymret for elgjakta. De mener ulven må ta skylda.

Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser

26. september 2017
INNMÅLING av tømmer: Det er stor aktivitet i skogen og dermed stor trafikk på målestasjonene for tiden. Foto: Astri Kløvstad

Strømførende vester skal beskytte hunder mot ulver

26. september 2017
Slik ser de strømførende hundevestene ut. Strømmen ledes via de sølvfargede båndene.

– Miljøvennlig med trespiker

27. september 2017
Å bruke trespiker for å feste treverk virker kanskje litt merkelig, men det venter noen spennende oppdagelser for den som vil prøve.

– Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen

27. september 2017
Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen, ifølge VG.

Avslører avskoging med mobilen

27. september 2017
Med en smarttelefon på baklomma kan nå hvem som helst avsløre avskoging i tropisk regnskog. Appen Forest Watcher gir brukere tilgang på satellittdata som viser endringer i skogdekke, enten det skyldes hogst eller skogbranner. Appen fungerer uten mobilnett og kan derfor brukes i felt av f.eks. skogvoktere, urfolk, aktivister og journalister.

En veistump til besvær

28. september 2017
Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner fra Naturvernforbundet og midlertidig stopp i veibyggingen, også fordi skogbrukssjefen i Ringerike på en befaring fant at byggingen ikke ble utført etter tillatelsen. Men nå skal alt være i orden og byggingen kan gjenopptas.

Det skjulte livet i askekrona

28. september 2017
Askeskotsjuka trugar norske askeskogar. Dette kan ha følgjer for artsmangfaldet mellom anna for insekt som er avhengige av ask. Men vi veit lite om insekta som har tilhald i ask. Gjennom å gasse asketre slik at insekta dett ned, skal forskarane studere artsrikdommen nærare.

Verdiskaping i opplandslandbruket

28. september 2017
Oppland og Hedmark fylkeskommuner har vedtatt en visjon om å gjøre disse fylkene til et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Opplandslandbruket er en av bærebjelkene.

Fortsatt starkt för skogen

28. september 2017
den 28 september 2017 11:23 | Av Peter Håkansson | Tipsa redaktionen

Sier nei til ulve-million: – Kan tolkes som at vi aksepterer å ha ulv

28. september 2017
Åmot kommune i Hedmark vil ikke ha ulvepenger fra Klima- og miljødepartementet. De frykter at de vil akseptere ulv i kommunen hvis de sier ja.

Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud

29. september 2017
Etter at de usikrede kreditorene avviste redningsplanen som ble lansert av styret i Norske Skog kom de med sitt eget forslag. Det sier de pantsikrede kreditorene nå blankt nei til.

Hvordan få fart i skognæringen?

29. september 2017
Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen i Sverige og Finland. Der satses det nå milliardbeløp i industrien. Skal man lykkes må man arbeide på bred basis.

Kan bli utvidet elgjakt

1. oktober 2017
ØVRE ROMERIKE: Den nye forskriften for jakt- og fangsttider åpner for elgjakt fra 25. september til 23. desember.

Kan felle 26 ulver utenfor ulvesonen

2. oktober 2017
De regionale rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 50 ulver foran høstens lisensfelling. Klima- og miljødepartementet (KLD) har avgjort at 26 dyr kan felles utenfor ulvesonen, mens vedtaket om å felle 24 dyr innenfor ulvesonen vil avgjøres av departementet i løpet av høsten.

Bygger en grön framtid

2. oktober 2017
Möbeljätten Ikea är ett av de företag som förbrukar mest trä i världen. För att minska sitt ekologiska fotavtryck har företaget som mål att enbart jobba med trä från hållbart skötta skogar eller återvunnen träråvara år 2020. Dessutom spås träsortimentet växa och fossilbaserade produkter minska.

Nesten tomt på tømmerlagrene

2. oktober 2017
Norske Skog Saugbrugs og andre bedrifter i konsernet produserer i rekordfart, men tømmerlagrene er nesten tomme.

– Forhandlingene i Norske Skog er fastlåst

3. oktober 2017
Norske Skog utvidet fristen for å godta styrets redningsplan med fire dager, men forhandlingene mellom kreditorgruppene er fastlåst.

Landbruksdirektoratet – 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer

3. oktober 2017
Regjeringen har bestemt at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020.

Vil 10-hjulinger skåne skoglandskapet?

3. oktober 2017
Et varmere og våtere klima gir stadig større utfordringer med sporskader ved skogsdrift. Et forskningsprosjekt undersøker nå om lassbærere med 10 hjul kan hjelpe. Det er Norskog og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som står bak forskningsprosjektet «Mulighetsstudie, lassbærer for bæresvak mark». Tanken er at en 10-hjuling på belter, med beviselig lavere marktrykk, vil kunne…

Ombudstvedt: Ikke nærmere løsning for Norske Skog

3. oktober 2017
Norske Skog trenger mer tid på å få på plass en redningsplan, men en løsning er ikke nærmere, sier lederen av gruppen av sikrede kreditorer, Sven Ombudstvedt.

Hardangervidda er fri for skrantesjuke

4. oktober 2017
Ingen av dei 700 til 800 prøvane som er tatt av rein skoten på Hardangervidda, viser smitte eller sjukdom, får NRK opplyst hos Veterinærinstituttet. – Vi ser på det som heilt avgjerande for framtida til villreinen at vi slepp å få ei påvising på Hardangervidda. Det er ein stor og viktig bestand, så det at…

Svar på skriftleg spørsmål om natur- og friluftsverdiane i Oslomarka

4. oktober 2017
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om natur- og friluftsverdiane i Oslomarka.

Tre er bra for helsa

4. oktober 2017
Ny forskning bekrefter påstanden om at vi trives godt i omgivelser av tre.

Første ulv skutt etter omstridt fellingstillatelse

4. oktober 2017
En stor hannulv ble skutt og drept i Hedmark onsdag, som den første av totalt 26.

Er du vår nye virkeskjøper til vårt kontor på Dokka?

4. oktober 2017
Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer?

Högläggning med tre- och fyruddigt rivhjul

4. oktober 2017
Påverkas kvaliteten på markberedningen om man minskar antalet uddar på markberedarens rivhjul från fyra till […]

Slettåsulv i Stockholm: Har tatt både hunder og sauer og virker svært lite sky

4. oktober 2017
DEL Liberg forteller at det er observert en hannvalp nord for Stockholm og en hunnvalp sør for den svenske hovedstaden. Hannvalpen har tatt både hunder og sauer, begge er observert i nærheten av folk og virker svært lite sky. Dette har fått svenskene til å spekulere på om det er slik at ulv som er…

Älgen mår bäst i blandskog

5. oktober 2017
Som skogsägare innebär det en risk att satsa på blandskog eftersom älgen gärna äter tall- och björkplantor. Men med smarta beslut i skötseln kan riskerna minimeras, och då finns det mycket att vinna på blandskogen – inte minst för jaktintresserade.

Tredje frist for Norske Skogs redningsplan nærmer seg

5. oktober 2017
Torsdag klokken 17 går den siste fristen ut for kreditorene og aksjonærene i Norske Skog til å komme til enighet om en redningsplan for industrikonsernet.

Dette står på spill i Norske Skog

5. oktober 2017
Norske Skog har forhandlet lenge om en redningspakke. Det som står på spill er fabrikkene i Norge, Frankrike, Østerrike, New Zealand og Australia.

Ny utsetjing for Norske Skog

5. oktober 2017
Styret i Norske Skog har utsett fristen til å kome fram til semje om ein redningsplan for selskapet til måndag 9. oktober, opplyser selskapet i ei børsmelding.

Norske Skog utsetter nok en gang fristen for en redningsplan

5. oktober 2017
Norske Skog utsetter nok en gang fristen for en redningsplan. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Skrantesjuka: Ordførarane krev meir tid før saneringa vert sett i verk

5. oktober 2017
Ønskjer ein prat med landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Jakt-aktuelt: Nødvergerett for hund under jakt

6. oktober 2017
Elgjakten er godt igang. Mange jakter med hund i terreng der det er ulv. USS har derfor utarbeidet et notat som tar for seg nødvergeretten for hund, som kom inn i naturmangfoldloven i 2012. Notatet finner du her: Nødvergerett for hund under jakt. I notatet svarer vi bl.a. på disse spørsmålene:

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

6. oktober 2017
Med den nye markaforskriften vil hogstflater opp til 10 daa kunne hogges uten at man trenger å melde inn hogsten. Foto: Johs Bjørndal I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift.

Skogforskningen i Norge er 100 år

6. oktober 2017
Den har dannet grunnlag for den kunnskapsbaserte skogbehandlingen i Norge, og norske skogforskere har vært i den internasjonale forskningsfronten på flere områder. Av: Åsmund Lang I databasen over de langsiktige feltforsøkene inngår over 1600 forsøk. Bildet er fra felt nr. 7 i Elverum, anlagt allerede i 1918. (Foto: NIBIO)

Klimaavtale kan velte industrieventyr

7. oktober 2017
Politikere i alle leire ønsker å bruke Norges enorme skogressurser til å lage klimavennlige produkter. En klimaavtale med EU kan stikke kjepper i hjulene for dette. Avtalereglene vedtas i disse dager.

Her er MEFs kravliste

9. oktober 2017
Regjeringen skal utforme en ny politisk plattform for 2017-2021. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har prioriteringslisten klar for de neste fire årene.

Clarification on forestry in Sweden

9. oktober 2017
In the report “Wiping away the Boreal” from September 27th, Greenpeace is criticizing boreal forest management in Sweden. We would like to clarify on three subjects.

Norske Skog fortsatt ikke i mål – varsler nytt redningsforslag

9. oktober 2017
Etter en rekke utsettelser er den gjeldstyngede papirprodusenten fortsatt ikke i mål med en redningsplan. Men arbeidet er nå i sluttfasen, melder Norske Skog.

Spillfekterier om tømmer

9. oktober 2017
Rekordhogst: Norske kjøpere vil ikke betale det tømmeret koster, skriver Nationens kommentator. Foto: Siri Juell Rasmussen.

– Protein fra tømmer billigere enn fiskemel

10. oktober 2017
Allerede i dag er det teknisk mulig å produsere proteinkilder fra tømmer til en lavere kostnad enn dagens priser på fiskemel. I tillegg har proteinet flere fordeler for fisken, ifølge Margareth Øverland.

Vil kviste klimautslippene

10. oktober 2017
Det er realistisk med betydelige utslippskutt fra flytrafikken, hvis statlige avgifter brukes til å gjøre biodrivstoff billig, mener NHO Luftfart.

Franske bønder aksjonerer mot ulv. Fylte Lyons gater med sauer

10. oktober 2017
Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor, nå krever de at bestanden reduseres.

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

10. oktober 2017
Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen. Så langt har 33 organisasjoner landet rundt fått støtte i den første tildelingsrunden.

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

10. oktober 2017
Publisert 10.10.2017 Det er mistanke om et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) på villrein i Nordfjella. Veterinærinstituttet vil gjennomføre flere analyser som vil bekrefte eller avkrefte mistanken i løpet av få dager.

Ett steg mot effektivare insektsskydd

10. oktober 2017
Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.

Enda en utsettelse for Norske Skog

10. oktober 2017
Norske Skog skulle legge frem en ny redningsplan tirsdag. Nå varsler de at den kommer onsdag.

Ny skole i tre skal samle hele byen

11. oktober 2017
Nye Tiller videregående skole, som får solcellepaneler på taket, skal bli et sentralt knutepunkt med en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden.

Tvil om effekten av myrforbud

11. oktober 2017
Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

– Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

11. oktober 2017
Tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt tror på en løsning for Norske Skog etter at styret i konsernet la frem en ny redningsplan onsdag ettermiddag.

Norsk hannulv skutt i Stockholm

11. oktober 2017
DEL Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Auka næringsverksemd, bioøkonomi og mattryggleik

12. oktober 2017
På Landbruks- og matdepartementet sitt område er det desse hovudprioriteringane i statsbudsjettet for 2018: - Fortsatt sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaier - Auka matproduksjon - Avgiftslette for reindrifta - 10 millionar kroner til å følgje opp bioøkonomistrategien

Pengar til ulvetiltak

12. oktober 2017
Regjeringa vil løyve om lag 27 millionar kroner i tilskot til kommunar i ulvesona, merking av ulv og styrking av Statens naturoppsyns arbeid med konfliktdemping.

Skogeierne rystet: Regjeringen avviser skatteordning for skogindustri

12. oktober 2017
TØMMER-FOREDLING: Stortinget ba regjeringen komme med forslag til skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustrien. Foto: Colourbox

Helt vilt på nett

12. oktober 2017
Det aller beste er selvsagt kjøtt fra dyr du har jaktet selv. Her er likevel vår guide til viltkjøttmarkedet – på nett og over disk.

Det finnes en irrasjonell pris

12. oktober 2017
DelEmneord til denne artikkelenPrisfastsetting av jord skal følge et avkastningsprinsipp som kan avvike fra markedsverdi. Differansen kan forklares som et irrasjonelt pristillegg.

Regjeringen leverer til skogbruket

12. oktober 2017
En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen.

Høstens farger er grønt, gult og rødt

13. oktober 2017
Et blad fødes om våren og dør om høsten. Fra sukkulente lysegrønne, går de soldrevne fotosynteseapparatene over i flerfarget rødgulgrønn når sommerens lange dager går over i lengre netter. Grønt er klorofyll, gult er karotenoider, det røde antocyaniner – alle er de fargestoffer i solfangertjeneste.

«Driver avlatshandel i ulvesaken»

13. oktober 2017
Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon

Vampyrskräck väcker våld i Malawi

13. oktober 2017
Skräck för vampyrer har lett till mobbvåld och sex döda personer i Malawi och president Peter Mutharika manar byledare att slå ned på häxkonster.

Enighet om redningsplan i Norske Skog

18. oktober 2017
Et flertall av obligasjonseierne og aksjonærene i Norske Skog er enige om en redningsplan for selskapet.

Bekrefter ulvehybrider i Sverige

19. oktober 2017
Svenske myndigheter bekrefter at de har oppdaget to valper som høyst sannsynlig er første generasjons hybrid mellom ulv og hund.

Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

19. oktober 2017
Det ser ut til aÌ vere semje om at høgdeveksten paÌ gran dei siste aÌ ra har vore betre enn venta ut fraÌ Boniteten, men det er faÌ paÌ standar om naÌ r denne auka veksten starta. Mine beregninger viser at overhøgdeveksten har vore omlag 40 prosent betre enn venta de siste 15 aÌ rene.

Testet positivt på skrantesjuke

19. oktober 2017
Elgkua fra Selbu som var den første som fikk påvist den dødelige sykdommen CWD. FOTO: Jarle Fuglem

Enighet om skogen i EU

19. oktober 2017
Trots invändningar från Finland, Polen och Kroatien har EU-länderna nått fram till en gemensam syn på skogens betydelse för klimatförändringarna. Redan nästa vecka inleds nu slutförhandlingar med EU-parlamentet.

Disse aktørene kan avgjøre Norske Skogs skjebne

20. oktober 2017
Utenlandske forvaltere sitter med nøkkelen til den fastlåste gjeldssituasjonen til den kriserammede norske papirprodusenten.

Statsbudsjettet for 2018 gir ikke et tydelig grønt skifte

20. oktober 2017
Selvsagt er det mye positivt i forslaget for neste års statsbudsjett, men det er viktige prioriteringer Naturviterne mener må endres før dette vedtas. Her gir vi en oppsummering av budsjettforslaget slik vi ser det:

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

20. oktober 2017
Hundreårsjubileet markeres med et heldagsseminar torsdag 19. oktober klokken 09:00-15:30 i Vitenparken på Campus Ås.

– Nå får vi se hvordan kreditorene stemmer

20. oktober 2017
Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier vil ikke kommentere de usikre kreditorenes motstand om styrets redningsplan. Han vil se hva de stemmer.

– Dette er et stort skritt i riktig retning

23. oktober 2017
Konsernsjef Lars Sperre mener enigheten mellom mange av kreditorene om en felles gjeldsløsning i Norske Skog er stort steg i riktig retning. Men redningsplanen er fortsatt ikke helt i mål.

«Staten» avverkade skog med 40 signalarter, varav 26 rödlistade: «Skandalöst»

23. oktober 2017
Rättviks Naturskyddsförening slår larm om att ett skogsområde – "med 40 olika signalarter, varav 26 rödlistade" – avverkats vid Brännvinsberget. Världsnaturfonden, WWF, har tidigare utsett trakten till Årets naturpärla i Dalarna. – Avverkningen gjordes av statliga Sveaskog och nu är det upp till regering och riksdag att agera snabbt, anser inventeraren Bengt Oldhammer.

Gott klimat för att bygga i trä

23. oktober 2017
Sedan 1980 har produktionen av trä ökat med 30 procent. Samtidigt har produktionen av konkurrerande byggmaterial som stål och cement ökat med 500 procent.

Hvor kommer egentlig ulven fra?

23. oktober 2017
– Det er fortsatt et uavklart spørsmål hvor ulven vår kommer fra, sier Kjetill Jakobsen. Han har nettopp studert ulvens arvemateriale. Snart settes det i gang et nytt, stort forskningsprosjekt for å komme til bunns i det kontroversielle spørsmålet.

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

24. oktober 2017
Eiendomsskatt på verk og bruk er en sak om rettferdighet, forutsigbarhet og om å sikre inntekter til kommunene ved å ta vare på arbeidsplasser i hele landet, skriver Heidi Finstad.

Skogeiere har gull i furuskogen

24. oktober 2017
«Gull i grønne skoger» får en ny betydning for Romedal og Stange almenninger i Hedmark. Deres «gull» er flere tusen furutrær som er omkring 200 år gamle og som er søkbare i en database.

Tømmerkrise gir industrien problemer

24. oktober 2017
Tømmerleverandøren Allskog klarer ikke å skaffe nok tømmer til papir- og trelastindustrien i Trøndelag. Det gir industrien store problemer.

Fortsatt høy tømmerhogst

25. oktober 2017
I alt solgte skogeierne 2,4 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. kvartal 2017, 75 000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i 2016. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 8 prosent.

Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

25. oktober 2017
Norske Skogindustrier skriver i en melding torsdag at selskapet har mottatt sterk støtte fra aksjonærene til den forelagte rekapitaliseringsplanen.

Er skogen det neste oljefondet?

26. oktober 2017
Kronikk av Johan Hustad, professor i forbrenningsteknikk og direktør for NTNU Energi.

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt Miljøtak over kampflyene

26. oktober 2017
Verdikjeden Skog og Tre bestående av Treindustrien, TFB, MEF, Fellesforbundet, NoBio, Skogeierforbundet og Norskog har bedt nye Regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.

Gallrade nyckelbiotop döms till företagsbot – «Han visste om nyckelbiotoperna»

26. oktober 2017
Näringsidkaren gallrade och dikesrensade inom två nyckelbiotoper – nu döms han för otillåten miljöverksamhet till dagsböter och får en företagsbot på 25 000 kronor.

Fra skogkrise til kunnskap

26. oktober 2017
Skogforskningen i Norge er 100 år. Den har omskapt norsk skog fra et konkursbo til et bankhvelv.

Bad FN-landa tilrettelegge for aktiv skogsdrift

26. oktober 2017
Nestleiar Bjørn Gimming heldt innlegg om betdydninga av aktiv skogsdrift i verdas matsikkerheitskomite.

200 ville høre om tre som byggemateriale

26. oktober 2017
– Det er veldig hyggelig at så mange er interessert i tre som byggemateriale, sier Hilde Tellesbø, administrerende direktør ved Treteknisk. Torsdag hadde hun 200 deltakere på seminar om trebaserte industrielle konsepter på Bygg Reis Deg.

Mistanke om skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

27. oktober 2017
Veterinærinstituttet har i dag varsla Mattilsynet om mistanke om skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) på ein hjort frå Møre og Romsdal. Det er ikkje tidlegare funne skrantesjuke på hjort i Noreg.

Käppar i hjulen för bioenergin

27. oktober 2017
Skogsindustrierna bedömer att utfallet av gårdagens omröstning i EU:s miljöutskott om förnybartdirektivet var både bra och dåligt för utvecklingen av den biobaserade ekonomin i Sverige och Europa.

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

27. oktober 2017
Statsbudsjettet for 2018 gir 92 millioner i tilskudd til skogsbilveger og kaier. Dessuten vil regjeringen fjerne eiendomsskatten på utstyr i industrien, men støtter ikke en skattekredittordning for skogeierne som vil bruke tømmerinntekter til industriinvesteringer, slik næringen har bedt om.

KOMMENTAR: Verneverdige menn i hjelm og kjeledress

27. oktober 2017
Kommentar Norske Skog har bedt staten om millionhjelp. Det bør vi ikke gi dem.

Norske Skog utsetter fristen for å redde selskapet – igjen

30. oktober 2017
Selskapet sier de har sterk støtte både fra sikrede og usikrede obligasjonseiere. Men de har fortsatt ikke kommet i mål med en løsning.

Vil øke effektiviteten i skogen

30. oktober 2017
En mer effektiv datahåndtering i skogen kan gi en kostnadsbesparelse på 5000 kroner per gjennomsnittsdrift.

Det nordiske bioøkonomi-racet

30. oktober 2017
Direktør for det europeiske forskningsinstituttet EFI, Marc Palahí tror på et paradigmeskifte som fører oss inn i den nye biøkonomien. Og han ser skogen som et naturlig sentrum i dette. (Se egen sak i siste nummer av Norsk Skogbruk). Spørsmålet er om vi allerede er i gang? Det skjer i alle fall svært mye på virkesfronten for tiden. Det er stort sug i markedet nå etter tre i alle former, som strekker seg langt inn i norske skoger. (Se egen sak i siste nummer av Norsk Skogbruk).

Sverige starter jakt på hybridulv

31. oktober 2017
Tidligere denne måneden ble det bekreftet at det er født valper i Sverige som er hybrider mellom ulv og hund. Nå starter myndighetene jakt på valpene.

To ulver felt i Stor-Elvdal

31. oktober 2017
Lokale nyheter – 5 kr for 5 ukerDet bekrefter seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus overfor Østlendingen.

Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling

1. november 2017
NHO støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.

Mer ansvar til kommunene

1. november 2017
Kommunene vil få ansvaret for behandling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til tiltak i beiteområder. Endringen vil gjelde fra 2020.

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt

1. november 2017
Sagtømmerprisene øker uten at trelastprisene øker i samme takt. Noe som fører til lavere marginer for oss som driver sagbruk, kan virkessjef hos Bergene Holm Terje Brende fortelle.

SKOGFORUM 2017 startet i dag.

2. november 2017
SKOGFORUM startet i dag, torsdag, med en fullsatt sal på Honne. Skogeiere, industri, studenter og det offentlige Skognorge fikk en innholdsrik første dag.

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

6. november 2017
Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter.

Moelven tjener mer penger

6. november 2017
Moelven Industrier forbedret resultatet på driften etter ni måneder med 24 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

6. november 2017
Publisert 26.10.2017 Veterinærinstituttet bekrefter at en hjort felt i Møre og Romsdal hadde skrantesjuke. Dette er samme dyr som 25. oktober ble meldt ut med ”mistanke”, og det er første påvisning av skrantesjuke på hjort i Norge.

Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm

6. november 2017
På ett seminarium som ordnades i Stockholm idag diskuterades svensk-finländsk skogsforskning.

Regjeringen har tatt til vettet

7. november 2017
LEDER: «Næringslivet skal selvfølgelig være med og bidra som alle andre, men å skattelegge utstyr som industrien bruker for å skape verdier og arbeidsplasser er helt hull i hodet.»

Innlegg: Norsk industri parkert i grøfta Vi sløser med vann – og betaler dyrt for det

7. november 2017
Norge har naturgitte konkurranseulemper som følge av topografi, sammenlignet med våre konkurrenter. Uansett satsing på jernbane og kai vil Norge alltid være avhengig av en viss transport på veg.

Alarm om skrantesjuke på hjortevilt

7. november 2017
Jegerar er kalla inn til møte etter at det er påvist positiv prøve av skrantesjuke på ein hjort felt i Gjemnes.

Mjøstårnet: Ekstreme krav til nøyaktighet

8. november 2017
Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære, men byggingen er i rute.

Ny Norske Skog-utsettelse

8. november 2017
Norske Skog er fortsatt ikke i mål med gjeldsforhandlingene, derfor har styret utsatt fristen for å godkjenne deres siste redningsplan til fredag.

Bedrifter eller maskinskatt

8. november 2017
Økonomi: Hvem skal skape arbeidsplasser hvis bedriftene ikke har vekstgrunnlag, spør Åge Skinstad.

Nå starter «villreinslakta»

9. november 2017
Saneringen av 1500 villrein i Nordfjella er omstridt, men for 30 jegere er det en jobb de er plukket ut av staten for å gjøre.

Steffen (29) trenger yngre kollegaer

9. november 2017
Steffen Lysaker er en av få som har valgt å satse på en jobb som skogsmaskinfører. Skognæringa sliter med å lokke til seg unge folk og det bekymrer.

Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden

9. november 2017
- Undersøkelsene våre av skogens helsetilstand viser at det stort sett står bra til med barskogen i Norge, forteller forsker Volkmar Timmermann, lederen for den norske skogskadeovervåkingen.

Norske Skogindustrier lar fristen gå ut

9. november 2017
Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått gjeldsløsning på plass.

Bruer til besvær

10. november 2017
Transport: Tømmervognene må kunne kjøre med fulle lass, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs

10. november 2017
Bland de ingenjörstäta skogsföretagen uppger 100 procent att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland fackligt förtroendevalda i näringslivet. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Bara 9 procent väntar sig ett försämrat nästkommande halvår medan 18 procent å andra sidan tror på ännu bättre tider. / Sveriges ingenjörer

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella

10. november 2017
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med ordførere i kommunene som grenser til Nordfjella.

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet

13. november 2017
I Dagsavisen den 24. oktober rår Gjermund Andersen skogbruket til å gå attende til plukkhogst som førte til at skogane vart sterkt nedbygde. Rådet gjev difor grunn til å minne om historiske og skoglege fakta.

19 av 1500 reinsdyr er skotne i Nordfjella

13. november 2017
HEMSEDALSFJELLET (NRK): 19 reinsdyr mista livet på den første dagen med statleg jakt på Hemsedalsfjellet. No blir det ein kamp mot tida for å klare å ta ut 1500 dyr før våren.

Konkursekspert om endeløse gjeldsforhandlinger i Norske Skogindustrier: – Man har rett til å forhandle så lenge man vil

13. november 2017
NHH-professor mener en bedre konkurslovgivning ville vært gunstig for Norske Skogindustrier.

Trysil søker ikke om ny ulvemillion

14. november 2017
​Når vi ikke kan få penger til en genetisk og geografisk undersøkelse om ulvens opphav, vil vi ikke ha noen ulvemillion. Det ble utfallet av behandlinga i kommunestyret 7. november.

Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt

14. november 2017
Verdens naturfond meiner planane om å skyte 50 ulvar denne vinteren er ulovleg. Nå tek dei saka til retten.

Stortinget kan stanse regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten

14. november 2017
Nesten 150 ordførere og varaordførere protesterte utenfor Stortinget onsdag kveld mot regjeringens forslag om å fjerne den såkalte maskinskatten.

Gode ideer kjenner ingen grenser

14. november 2017
Den europeiske union vil investere over 280 milliarder kroner de neste tre årene i nye løsninger på våre felles samfunnsutfordringer og i banebrytende innovasjon. Dette åpner opp store muligheter for norske aktører og vil bidra til å skape bærekraftige næringer i bygd og by, skriver EU-ambassadør Thierry Béchet.

Bønder, jegere og skogeiere vil hjelpe staten i ulverettssak mot WWF

14. november 2017
Flere organisasjoner går sammen for å støtte staten i ulveretssaken mot WWF som starter tirsdag.

Line Henriette Holten Hjemdal inn i styret for NIBIO

14. november 2017
Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt tidligere Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal til medlem av styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Villsvinene er på full fart inn i distriktet

14. november 2017
DEL Det observeres jevnlig dyr eller spor etter deres adferd i både Aurskog-Høland, Sørum, Fet og Rømskog.

USS er partshjelper i ulverettssaken

14. november 2017
Klima - og miljødepartementet (KLD) opprettholdt i sitt vedtak av 25. september 2017 rovviltnemdenes vedtak om et uttak av inntil 12 ulv i lisensfellingsperioden, som startet 1. oktober. Uttaket gjelder utenfor ulvesonen. Formålet med uttaket er å "begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene",

Vernar unike skogar i Nordland

14. november 2017
Kongen i statsråd har i dag verna 10 skogområde i Nordland. Områda har unike naturverdiar. Dei to nye naturreservata Auster-Vefsna og Storveltlia-Valmåsen er blant dei viktigaste skogområda som er verna i Noreg nokon gong.

EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin

14. november 2017
den 10 november 2017 07:17 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen

Ekstrem vekst med massivtre

14. november 2017

90 ordførere med fakkel tar feil

14. november 2017
90 ordførere gikk i fakkeltog foran Stortinget onsdag kveld til støtte for maskinskatten. Og de tok feil! Maskinskatten er et viktig hinder for å skape nye jobber i privat sektor i kommunene landet rundt, mener NHO.

De skviser olje ut av tømmerstokkene

14. november 2017
Det 70 år gamle trelastkonsernet Bergene Holm AS er på tå hev for å ligge i forkant, og finne nye områder å utvikle seg på. Da er det viktig å utnytte råvaren – tømmerstokken – enda bedre.

Markedet for massivtre er i sterk vekst

15. november 2017
Markedet for massivtre er nå så stort og voksende i Norge at Splitkon bygger storskala massivttrefabrikk i Buskerud

Utviklingen i norsk skogbruk må bygge på respekt

15. november 2017
Det er egentlig ikke tilrådelig å anbefale unge entreprenører til å etablere seg i skogbransjen, skriver Bjørn Lauritzen i Maskinentreprenørenes forbund.

Ap lanserer naturvernpakke

15. november 2017
I løpet av valgkampen ryddet Ap-leder Jonas Gahr Støre plast på Sørstranda i Florø. Nå følger Ap opp ved å bevilge 30 millioner kroner mer enn regjeringen til tiltak mot marin forsøpling. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Ulvelignende dyr skutt

16. november 2017
Ulvelignende dyr ble skutt under jakt i Sverige tidligere denne uken. Undersøkes nå om det kan være en krysning mellom hund og ulv.

Dyrevernarar melder Mattilsynet til politiet for dyremishandling

16. november 2017
Grunnen er nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som foreininga omtalar som den verste mishandlinga av ville dyr i Noreg nokon gong.

Blir avgjort nå: Kutt i maskinskatten gir flere jobber

16. november 2017
Vi vet ikke hvem som vinner budsjettinnspurten på Stortinget. Men for bedriftene handler det om Stortinget klarer å kutte den skadelige maskinskatten. Maskinskatten har i tjue år vært en gordisk knute man ikke har klart å løse opp.

Höga USA-priser ökar exporten av trävaror

17. november 2017
Trävaruexporten till USA har ökat med 58 procent och till Kina med 21 procent hittills i år.

Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

17. november 2017
Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.

Skogfagstudenter hedret med stipender

17. november 2017
I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 400 000 kroner i stipend til åtte skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Moderne skogsdrift er nødvendig

20. november 2017
Nødvendige inngrep som hogst i våre skoger og allmenninger kan være kontroversielt. Det er derfor viktig å være klar over hvordan det hogges og hvorfor.

Tøff i bratt og sårbart terreng

20. november 2017
God planlegging og forsiktig framtreden er nøkkelen til suksess når tusenvis av kilo valser over trøndersk kulturlandskap og fornminner. Har du et nyhetstips?

Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023

20. november 2017
Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidd ein førebels plan for korleis ein skal få villreinbestanden tilbake i Nordfjella når nedslaktinga er ferdig.

Først ute med klimaskog

21. november 2017
Geir Roar Lilleflor i Flora nyter synet av det nye plantefeltet på gården. Det har ikke kostet en krone og han har nesten ikke gjort noen ting. Har du et nyhetstips?

Mindre tømmer fra statens skoger

21. november 2017
Statskog reduserer neste års hogst med 25 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer lasten på 650 tømmerbiler.

Norske Skog og faren med monokultur

21. november 2017
Ved å holde fast på stø kurs i et fallende marked med overskuddsproduksjon kjørte Norske Skog seg inn i et smertefullt spor med stadige forsakelser, som aldri førte fram.

Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

21. november 2017
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder den planlagte nedskytingen av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakten er å stanse spredningen av skrantesyke.

Ulvejakta stanses

21. november 2017
Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

21. november 2017
Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

Sp: – Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset

22. november 2017
Sp reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener konsekvensene kan bli alvorlige.

Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser

22. november 2017
Det er helt avgjørende at regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten blir vedtatt i statsbudsjettet.

Vil ha mer sagtømmer fra granskog

22. november 2017
Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling vil forenkle og liberalisere kvalitetskravene til sagtømmer for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien.

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

22. november 2017
NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

22. november 2017
Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker

23. november 2017
Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier. Har du et nyhetstips?

Treindustrien jubler for at maskinskatten fjernes

23. november 2017
– Det er svært gledelig at det er gjennomslag for å fjerne maskinskatten. Dette øker konkurransekraften til norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog

23. november 2017
Norske Skogindustrier har planer om kostnadskutt på 500 millioner kroner liggende i skuffen....

Felles ulv, delt forvaltning

23. november 2017
Skandinavias ulver lever i trofast ekteskap. Forvaltningen har knapt fast følge, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren.

Sveaas: – Kan bety konkurs for Norske Skogindustrier

23. november 2017
Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier. Det kan bety konkurs for selskapet. Har du et nyhetstips?

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker Fra rådgivende ingeniører til Samfunnsrådgiver Nye Bosch GTC 400 C: Avansert termografi for håndverkere flest

23. november 2017
Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier.

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

23. november 2017
Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

23. november 2017
Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

23. november 2017
https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238   Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood […]

Färre och större sågverk i Sverige

24. november 2017
Vi går mot en utveckling med färre och större sågverk i Sverige. Det var budskapet vid Trämarknaden i Karlstad. Norska Moelven är inne i den processen. Nedläggningen av Norsälvens sågverk skapar tillväxt för andra sågverk i koncernen.

Heier på Røkke

24. november 2017
OPPKJØP: Kjell Inge Røkkes planer om å ta over fabrikkene til Norske Skog blir godt mottatt. – Jeg er veldig positiv, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

WWF, ulv, staten og Kongen

24. november 2017
President: Kong Harald var president i WWF Norge i 20 år.Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

24. november 2017
«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»

Ekspertene tror Røkke får konkurranse om fabrikkene

24. november 2017
Papirfabrikkene til Norske Skog skal etter alle solemerker ut på en auksjon der Aker og Oceanwood har lovet å by. Men ekspertene tror lav prising kan tiltrekke flere interessenter.

Her ligger deler av 12.000 kubikkmeter skog langflat etter «Ylva» feide over området

27. november 2017
Ekstremværet «Ylva» har lagt et område med skog på størrelse med 200 fotballbaner i grus. Både statlig og privat skog ligger ødelagt.

Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt

27. november 2017
Den nå største pantsikrede kreditoren i Norske Skog har alliert seg Aker og kan ta over selskapets fabrikker. Men det kan fortsatt bli verdier til overs, mener forvalter.

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

27. november 2017
I brev til klimastatsråd Vidar Helgesen uttrykker NHOs direktør Kristin Skogen Lund bekymring for vedtaket som skal gjøres i EU 19. desember. Det er da Europakommisjonen, Parlamentet og Rådet skal vurdere og eventuelt vedta Europakommisjonens forslag for kommende klimaregnskap for skog og arealbruk (LULUCF).

Rovviltforvaltning uten bakkekontakt

28. november 2017
Forvaltningen av det todelte rovdyrforliket er en skam for et beiteland som Norge. Presset på sauebesetninger i Nord-Trøndelag er uforbeholdent hardt, og vi troner stadig øverst på tapsstatistikken. Hvor skal dette ende?

Tviler på at nordisk gigant vil kjempe om Norske Skog-fabrikkene

28. november 2017
Analytikerne tror få industrielle investorer vil kaste seg inn i kampen om Norske Skog. De venter lav auksjonspris og regner en finansiell kjøper som mest sannsynlig.

Dødssmitte funnet i to nye rein – hele stammen ender som betong eller biodiesel

29. november 2017
De aller fleste dyrene kunne blitt delikatesser. Jaktlederen forklarer hvorfor det ikke blir sånn.

Näringsministern hyllar skogsindustrin

29. november 2017
Papper & Massa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå under onsdagen.

Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi

30. november 2017
2012 antog EU en strategi för bioekonomi. Nu vill EU-kommissionen revidera den och det välkomnar Skogsindustrierna. – I den nya strategin behöver skogen få en starkare roll. Den nuvarande är jordbruksinriktad, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

30. november 2017
Fra svenske «Lantbrukets Affärstidning» kan vi sakse følgende to notiser fra den siste måneden:

Skogsindustrierna: «Vi måste använda mer skog»

30. november 2017
den 29 november 2017 10:11 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen

Store forskjeller i folks oppfatning av skog

1. desember 2017
Oppfatningen av skog og skogbruk varierer mye rundt omkring i Norge. Hva slags forståelse man har, påvirkes av hva man er vant med av skogskjøtsel. – Dette må avspeile seg i hvordan man kommuniserer om skog, sier forsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri

1. desember 2017
Pressemelding Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS.

70 företag kräver ett mer hållbart svenskt skogsbruk

1. desember 2017
Sverige är den tredje största exportören i världen för papper, massa och sågade produkter. Exporten omsätter 125 miljarder kronor årligen. 70 importörer av skogsprodukter runtom i Europa kräver nu att Sverige ser över sin avverkning av skog med höga naturvärden. Om inte deras krav uppfylls överväger de att avstå från eventuell handel med svenska skogsprodukter.

Felling av to hele ulvefamilier delvis innenfor ulvesonen på Østlandet.

1. desember 2017
Årets ulvejakt ser ikke ut til å skape mindre hodebry for miljøminister Vidar Helgesen enn fjorårets.

Her tester forskere en ny beltegående skogsmaskin

4. desember 2017
Milde vintre og mye nedbør gjør jorda bløt, noe som også gjør den sårbar mot tunge skogsmaskiner. Derfor eksperimenterer forskere med nye beltegående maskiner i Norge.

– Ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia

4. desember 2017
I Skandinavia er det anslagsvis 450 ulv. Alle kan tilbakeføres til fem ubeslektede individer.

Europeiska företag kritiska till FSC i Sverige

4. desember 2017
70 europeiska företag hotar att sluta köpa svenska skogsprodukter om inte Sverige slutar avverka skogar med högt bevarandevärde.

Foreslår lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

4. desember 2017
Klima- og miljødepartementet forslår å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen foreslås det ingen endring.

Vernar 36 viktige skogområde

4. desember 2017
Regjeringa har i dag verna 36 skogområde i ni fylke. Områda er viktige for naturmangfald og er leveområde for eit stort tal trua artar. Områda inngår i arbeidet med frivillig vern av privateigd skog, unntatt eit område som er eigd av Statskog.

Død ulv kan også skade

5. desember 2017
Miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Stortinget: I vinter blir det ulvejakt. Men også død ulv kan gjøre skade.

Svar på skriftleg spørsmål om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal

5. desember 2017
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal der konsesjon er gitt i Statskog SF sitt arronderingssal.

Konkurrenskraftig svensk sågverksindustri

5. desember 2017
den 4 december 2017 15:55 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen

Vil raskt ut i jobb i skogen

6. desember 2017
Ronja Fyhn Foros og Martin Storberget håper begge å få jobbe ute i skogen etter endte bachelorstudier ved Høgskolen i Innlandet. - Vi har hørt at det nærmest er jobbgaranti for studenter med skogbruksutdanning, og satser på at en jobb er på plass når vi er klare for det, sier de to optimistisk.

Skogsbranschen kräver mer pengar till underhållet av skogsvägar

6. desember 2017
Allt fler skogsvägar är i uselt skick samtidigt som de statliga anslagen för underhållet av skogsvägarna minskar stadigt. Det skriver Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.

Refleksjoner fra en ny skogeier

6. desember 2017
Halvor Egeberg har som ny skogeier måttet opparbeide et nettverk av samarbeids- partnere. Her sammen med hogstmaskinfører Stefan Roverudseter som står for sluttavvirkningen på eiendommen hans.

Regjeringen satser tung på mer skogvern, men lite nytt vern i nord

7. desember 2017
74 kvadratkilometer med skog ble nylig vedtatt vernet av regjeringen og gjort om til naturreservater. Dette er en del av regjeringens plan for å ta vare på naturmangfoldet i skogen.

Sterk økning i omsetningen av biodrivstoff

7. desember 2017
Omtrent all bensin og diesel som selges i dag har en innblanding av biodrivstoff.

Viktig bioenergi från svensk skog

8. desember 2017
Efter hårda förhandlingar lyckades vi behålla bestämmanderätten över skogsbruket i Sverige och undvika att helt skogen helt felaktigt framställs som en klimatbov, skriver Christofer Fjellner.

Svenske myndigheter starter jakt på Slettås-tispe i Stockholm

8. desember 2017
DEL Det opplyser Länsstyrelsen i Stockholm i en pressemelding torsdag.

Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

8. desember 2017
Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

8. desember 2017
Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Villsvinet inntar Norge

11. desember 2017
LIKER SEG I NORSKE SKOGER: De ville grisene har kommet for å bli. Hvordan kan de best forvaltes? (FOTO: Colourbox) Last ned bilde

Økt avskoging i Brasils regnskog gir redusert utbetaling fra Norge

11. desember 2017
Norges regnskogsutbetaling til Brasil går kraftig ned i år sammenlignet med i fjor. Landet får utbetalt 350 millioner kroner basert på avskogingstallene i Amazonas i 2016. Årsaken til reduksjonen er økt avskoging og betydelig innstramming i kravene til de resultatene Brasil må levere for å få betalt. –Når avskogingen går opp, går utbetalingene ned. Dette viser at systemet med å betale for resultater virker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. –Det er samtidig gledelig å se at Brasils avskoging ser ut til å gå ned igjen i 2017, og det kan gi en økt utbetaling neste år, sier statsråden.

FSC: «Köp certifierat»

11. desember 2017
"Köp fler certifierade produkter". Det svarar FSC på kritiken från europeiska företag. IKEA of Sweden verkar instämma och ansluter sig nu till svenska FSC.

Starka åsikter om skogen

11. desember 2017
Utspel om skogen måste ses i ett sammanhang, skriver ATL:s reporter Birgitta Sennerdal.

DN: Rundt 100 mulige kjøpere av Norske Skogs fabrikker Vet du forskjellen på rød og grønn laser?

12. desember 2017
Rundt 100 mulige kjøpere er ifølge Dagens Næringsliv interessert i Norske Skogs fabrikker, men fortsatt jobber styret intenst med å redde selskapet.

Oro för höga kostnader vid certifiering

12. desember 2017
Trots att det inte är olagligt gör certifieringarna det svårt att avverka och sälja virket från nyckelbiotoper. Men om kostnaden blir för hög kan även industrin tänka om kring certifiering.

– Ny byggavfallsplan gir nye muligheter for treindustrien

12. desember 2017
Nye løsninger for gjenvinning av trevirke vil gi nye forretningsmuligheter for norsk treindustri, mener Treindustrien

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd

12. desember 2017
Trær nær kraftgater kan falle på strømlinjer og forårsake strømbrudd og store kostnader for det norske samfunnet. Klimaendringer fordrer at både skognæringen og kraftbransjen tar høyde for heftigere vær i årene fremover. En ny tynningsmetode skal gi sterkere skog nær kraftgater og redusere faren for strømbrudd.

Forskningsmidler til presisjonsskogbruk

12. desember 2017
NMBU skal, i samarbeid med NIBIO, utvikle et presisjonsskogbruk for å redusere tap tilknyttet rotråte.

Morna, årsberetning!

13. desember 2017
De fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Det har et nesten enstemmig Storting vedtatt.

Ny veileder for trebyggeri

13. desember 2017
Bygg21 og Trefokus vil ha flere arkitekter, eiendomsutviklere og utbyggere til å velge trebaserte løsninger. Fakta: Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter.

WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

14. desember 2017
WWF Verdens naturfond liker heller ikke klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) siste ulvevedtak og stevnet onsdag på nytt staten for Oslo tingrett for å få stanset jakten. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Skogen – til nytte og nytelse

14. desember 2017
Skog: Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag.

Marknaden vill ha mer certifierat virke

14. desember 2017
Trycket från kunderna, och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den uppåtgående trenden blir allt starkare. Frågan är hur utbudet ska kunna matcha efterfrågan.

Norske Skog setter i gang salg av papirfabrikkene

14. desember 2017
Norske Skog AS setter i gang en prosess for å få solgt skogkonsernets sju papirfabrikker. Investeringsbanken Evercore har fått oppgaven som finansiell rådgiver.

Norske Skog selger fabrikkene

14. desember 2017
Norske Skog opplyser i en børsmelding onsdag kveld at Norske Skog AS setter i gang en prosess for å få solgt skogkonsernets sju papirfabrikker. Investeringsbanken Evercore har fått oppgaven som rådgiver.

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

14. desember 2017
Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er avsluttet. Resultatet for skogbruket ble bedre enn fryktet.

Vi er tvunget til å importere

15. desember 2017
LEDER: Å bygge i massivtre blir stadig mer populært i Norge. Dessverre opplever vi at store deler av disse bygningsmassene oppføres med importert tre.

Kompromiss i EU om skogens klimatroll

15. desember 2017
den 14 december 2017 15:35 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen

Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen

15. desember 2017
SUBSIDIER TIL SVENSKENE: Christian Anton Smedshaug i Agrianalyse konstaterer at skog- næringen vil øke uttaket fra 10 til 15 millioner kubikkmeter tømmer. – Men det er liten vits når vi bare eksporterer råvarene til Sverige, det blir jo bare svenske subsidier. Det lever vi ikke godt av over tid, understreker han.Foto Line Venn

EU säger ja till aktivt skogsbruk

15. desember 2017
Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi.

Alliansen for norsk, privat eierskap med innspill til Regjeringsplattformen.

15. desember 2017
NORSKOG er en av 11 organisasjoner som deltar i denne Alliansen.

Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

15. desember 2017
Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

15. desember 2017
Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte til et pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons flytende biodrivstoff fra trevirke. Statkraft og Södra er eiere av selskapet Silva Green Fuel, som skal bygge anlegget. Det fremtidige markedet for produktet er i første omgang tungtransport på vei.

Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.

15. desember 2017
Skal klimautfordringene løses må produksjon og forbruk innrettes mot løsninger som gir lave utslipp av klimagasser. Virkelig miljøvennlig blir det når produksjonen baserer seg på bruk av fornybare ressurser.

Romania vil gjøre det lovlig å skyte ulv i EU

18. desember 2017
Artikkel av: NTB18. desember 2017 - 06:18Lest av 14

Først i mars vil det bli klart hvem som er Norske Skogs nye eiere

18. desember 2017
Budprosessen i Norske Skog er fortsatt i startfasen.

ZERO: – Investeringsbeslutning viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer

18. desember 2017
I dag kom nyheten at Statkraft og Södra investerer 500 millioner kroner i et norsk demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Byggingen starter i februar 2018 og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

Set ny rekord i skogvern

18. desember 2017
I 2017 blir meir skog verna enn nokon gong tidlegare. Totalt er det i år verna 114 skogområde på 213 kvadratkilometer produktiv skog. Regjeringa har i dag verna ytterlegare 49 nye skogområde i ti fylke.

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen

18. desember 2017
For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.

Johan C. Løken er død

18. desember 2017
Gårdbruker og politiker Johan C. Løken fra Elverum er død, 73 år gammel. Løken var blant annet landbruksminister i Kåre Willochs regjering.

To nye dyr skutt i svensk hybridjakt

19. desember 2017
Et svart og et normalfarget dyr er skutt i hybridjakten vest for Stockholm de siste dagene.

Industrielt trebyggeri gir store muligheter

19. desember 2017
Det var et av temaene på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte nylig.

Mange villrein testet for skrantesjuke

19. desember 2017
Det ble felt drøyt 5500 villrein i hele landet i 2017, litt færre enn i fjor. I flere villreinområder er mange av de felte dyrene testet for skrantesjuke, men vi har fortsatt ingen påvisninger av sykdommen utenfor Nordfjella.

Norske Skog slår seg konkurs

19. desember 2017
Melder oppbud. Promotion med annonselenkerSaken oppdateres.

Godt med en avklaring på Norske Skog!

19. desember 2017
NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.

Nye kvalitetskrav til sagtømmer

20. desember 2017
Viktige aktører jobber for å forenkle tømmermarkedet. Men hva er de langsiktige konsekvensene av de foreslåtte kvalitetskravene til sagtømmer av gran? NMBU-professorer frykter at de varslede endringene vil resultere i dårligere tømmerkvalitet og få store konsekvenser for norsk skogindustri.

Slutt på import av stokkender til jakt

20. desember 2017
Miljødirektoratet stanser framtidig import av stokkender til jakt. Dermed blir det slutt på praksisen til godseier Løvenskiold, som importerte 8.000 ender i år.

Rekordmange ulveflokker i Norge

20. desember 2017
- Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag.

Jegerane har skote over 500 dyr så langt

20. desember 2017
Etter seks veker med statleg jakt av villrein i Nordfjella er 531 dyr felt. Dermed står det att om lag 1000 rein i stammen, som skal utryddast heilt.

Flertall for nytt forslag på Stortinget – vil bygge regjeringskvartalet i tre

21. desember 2017
Sp, Ap, KrF og SV er enige om at tre må være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. De sikrer stortingsflertall for at regjeringen må prioritere dette.

Bostyrer oppnevnt: Norske Skogindustrier har 9,2 milliarder i gjeld

21. desember 2017
Tom Hugo Ottensen er oppnevnt som bostyrer for Norske Skogindustrier ASA etter konkursbegjæringen. Selskapet har 9,2 milliarder i gjeld.

I morgen starter Helgesen den omstridte ulvejakten opp igjen. Men om fire dager får ulven juleferie.

21. desember 2017
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen venter ikke på rettens avgjørelse og starter jakten på syv ulver på Østlandet torsdag.

NORSKOG og NORTØMMER ønsker alle en fredelig og god jul!

21. desember 2017
Sentralbordet vil være stengt i romjulen. Vi ønsker alle en fredelig, god jul og et spennende nytt år!

Biodrivstoffmål nådd flere år før tiden

22. desember 2017
Budsjettkameratene gikk i fjor inn for at 20 prosent av alt drivstoff som selges i 2020 skal være biodrivstoff. Nye tall viser at målet allerede er nådd.

– Viken nekter å selge oss nok tømmer

22. desember 2017
DEL Årsaken er at Viken Skog ikke leverer mer enn halvparten av det papirfabrikken trenger.Partene har vidt forskjellig virkelighetsoppfatning.

Ulvejakt kan gjenopptas – rettsavgjørelse kommer over nyttår

22. desember 2017
Svaret på om WWF nok en gang får retten med seg i å stanse lisensfellingen av ulv, kommer først i januar. Dermed kan jakten starte opp igjen.

To nye tilfeller av skrantesyke i Nordfjella

22. desember 2017
Hele villreinstammen i Nordfjella villreinområde skal utryddes i et forsøk på å fjerne skrantesyke fra norsk jord.

Styret i Fornybar AS klart

22. desember 2017
Styret for investeringsselskapet Fornybar AS er nå klart.

Bra år för skogsråvara

25. desember 2017
Under 2017 fick skogsägare i hela Sverige uppleva högre priser på timmer och massaved. Bakom ligger en ökad efterfrågan på skogsindustrins produkter.

Norske Skog-kreditor klager på auksjonsprosess

25. desember 2017
Foxhill Capital Partners klager på interessekonflikt, manglende uavhengighet og lite tid i auksjonsprosessen som skal avgjøre hvem som blir sittende med Norske Skog-fabrikkene etter konkursen.

Ny oversikt over vernet skog i Norge

25. desember 2017
Skog er livsmiljø for over 20 000 arter og rommer et mangfold av dyr, planter og sopper. Vern av skog er viktig for å ta vare på dette mangfoldet. Men, fanger dagens skogvern opp variasjonsbredden i norsk skog og de kvaliteter som er viktigst for artsmangfoldet? På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIOs Landsskogtakseringen laget en oversikt over våre vernede skogarealer.

Rekordsalg av norsk ved

28. desember 2017
– Det virker som om folk er mer og mer bevisst på at de vil ha norsk ved, sier vedprodusent Roy Vermundsberget i Åsnes. Han har hatt en enorm salgsøkning i år.

SNO-kontroller under ulvejakta

29. desember 2017
Kontroll av døde ulver og stedet dyrene blir felt. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle under den kommende lisensjakta på ulv.

22 ulver tillates skutt i Sverige

29. desember 2017
Svenskenes lisensjakt på ulv begynner 2. januar. Til sammen 22 ulver kan felles i fem fylker.

De to ulvene som ble skutt i går er ungdyr

2. januar 2018
DELMandag ettermiddag ble det felt to ulver på vestsiden av Storsjøen i Rendalen i Hendmark. En ulv ble også påskutt, men den overlevde trolig uten fysiske skader.

Alfahannen i Julussaflokken skutt

2. januar 2018
Den 51,5 kilo tunge ulven ble felt av tre raske skudd fra to jegere. Det var alfahannen i Julussaflokken, bekrefter SNO. Jaktlaget jobber nå med å spore to andre ulver som slapp unna.

Har skote over 1000 hjort for å stoppe dødeleg sjukdom

3. januar 2018
I kampen for å hindre at skrantesjuka spreier seg til hjort og elg har jegerar rundt Nordfjella villreinområde jakta i tusenvis av timar i haust.

Södra höjer priser på massa

3. januar 2018
Södra har höjt priset på långfibrig massa till 1 070 dollar per ton.

Sju ulver skutt i ulvesonen siden nyttår

4. januar 2018
Fire ulver ble skutt innenfor ulvesonen i Hedmark i onsdagens jakt. – Vi er strålende fornøyd, sier jaktleder Sindre Undseth.

Den globale treproduksjonen øker

4. januar 2018
Den globale produksjonen av store treprodukter økte for syvende året på rad i 2016. Det melder FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon.

Prosjekt for norsk-svensk viltforvaltning

4. januar 2018
Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruksuniversitet har fått finansiering til et prosjekt med mål om å redusere grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning.

Ulvejakta: Nok en ulv er felt

5. januar 2018
Torsdag ble det igjen felt ulv innenfor reviret til Julussaflokken i Hedmark. Dermed er det åtte dyr igjen på lisenskvoten i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken - og åtte dyr er så langt felt.

Nye faktaark om flisfyring

5. januar 2018
På oppdrag fra Innovasjon Norge har NIBIO utarbeidet 11 nye faktaark om flisfyring.

Skogsdrift i Vang Almenning

5. januar 2018
Naturvernforbundet i Hedmarks skogutvalg anmoder i Hamar Arbeiderblad 29. desember om frivillig vern i Vang Almenning (VA) og kommer med flere påstander om vår skogsdrift.

Stopper ikke ulvejakta

5. januar 2018
Oslo tingrett stopper ikke den pågående ulvejakta i Hedmark. Til nå er åtte ulver skutt i to flokker.

Pøbler og villmenn

8. januar 2018
En gang oppførte vi oss som folk ute i naturen. Nå kaster vii utnavn og stempler hverandre.

Flertall på Storinget: Vil bygge regjeringskvartalet i tre

8. januar 2018

Vil bygge regjeringskvartalet i tre

8. januar 2018

Grunneierorganisering er nøkkelen til suksess

9. januar 2018
8. januar møttes grunneier- og jegerorganisasjoner fra grensefylkene Østfold, Akershus og Hedmark for å snakke om hvordan vi skal takle innvandring av villsvin fra Sverige hos Norges Bondelag.

Kun tre av de felte ulvene er skutt innenfor ulvesonen

9. januar 2018
Før starten på uke to i ulvejakta i Hedmark er 12 dyr felt i de to revirområdene.

HMS og KS til tusen

9. januar 2018
MEFs nye KS- og HMS-system har vært en suksess. Rett før jul tok bedrift nr. 1000 i bruk systemet. Det ble feiret med marsipankake midt i skogen.

Skogsnäringen fokuserar forskningen

10. januar 2018
I dag presenterar skogsnäringen sin nya forskningsagenda vid ett stort seminarium på IVA. – Det är en karta över vad som är viktigt, vad vi borde kunna göra och var vi kan hamna, säger Torgny Persson.

Tre ulver i Osdalsreviret skutt tirsdag

10. januar 2018
Tre ulver i Osdalsreviret ble felt tirsdag. Dermed er 15 av de 16 ulvene det er åpnet for å felle i Osdals- og Julussarevirene, skutt. Har du et nyhetstips?

Ny trefasadeguide: Skal sikre treets omdømme som byggemateriale

11. januar 2018
ANSIKTET UTAD: Fasaden er bygningens ansikt utad og dermed vår viktigste ambassadør for tre i bygg. Da må den bli slik vi planla, mener forsker og forfatter Lone Ross Gobakken. Foto: Line Venn

Sågverk i Dalarna investerar i super-röntgen: «Något man drömt om i 100 år, att titta in i stocken»

11. januar 2018
Sågverksindustrin står inför ett teknikskifte. På Fiskarheden Trävaru i Transtrand gör man nu en av sina största investeringar hittills – varje stock ska röntgas innan sågning.

Brygger opp til tømmerkrig

11. januar 2018
DEL Glommen Skog forsøker å skaffe seg fotfeste i Sigdal, Modum, Krødsherad og Øvre Eiker, og vifter med gode tømmerpriser foran nesa på lokale skogeiere.

Reinjakta jegerane ikkje ser noko glede i

12. januar 2018
HEMSEDALSFJELLET (NRK): Den omstridde villreinjakta i Nordfjella er inne i si mest intensive fase. – Det er med blanda kjensler vi gjer dette.

Jegerne har felt 15 av 16 ulv

12. januar 2018
16 ulv skulle felles, og dermed skulle Julussa og Osdals flokken tatt ut. Nå er 15 av 16 felt, men jegerne melder at ulveflokkene var større enn lagt til grunn.

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

12. januar 2018
I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogindustrien. Det er den høyeste tømmeravvirkningen i Norge siden 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.

Vil vurdere vedovnforbud i Oslo

15. januar 2018
– Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et forbud mot vedfyring eller bruk av belønningsordninger, vil bli vurdert, sier Lan Marie Berg (MDG) om hvordan Oslo ser på et vedovnsforbud som i Bergen.

Konstant uforstand om bestand

15. januar 2018
Ingen vet hvor mye ulv det er lov å ta ut av norsk natur. Det er fordi ingen vet hvor mye vi skal ha.

De blågrønne dobler omstridt satsing på biodrivstoff

16. januar 2018
Kravet om 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport innen 2020 har møtt motbør. Nå vil regjeringen øke andelen til 40 prosent innen 2030.

Hyller regjeringens satsing på bioøkonomi

16. januar 2018
Bildet: Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad

– Gledelig at regjeringen satser på bioøkonomi

16. januar 2018
- Den nye regjeringserklæringen legger vekt på innovasjon og verdiskaping basert på fornybare ressurser.

Studie om småviltjakt i og utenfor ulverevir: Mistet halvparten av inntektene etter at ulven kom

16. januar 2018
DEL Simen Pedersen, førsteamanuensis ved Høgskolens avdeling på Evenstad har ledet et forskningsprosjekt som har sett på de økonomiske konsekvensene ulv har for inntekter fra småviltjakt.

Avinor: All flytrafikk i Norge elektrisk innen 2040

17. januar 2018
Luftfarten skal bli grønnere. Har du et nyhetstips?

– For tidlig å si om vi åpner for å skyte de to siste ulvene

17. januar 2018
DEL Om det i det hele tatt skjer, er for tidlig å si sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet til Østlendingen.

Viktig prinsippsak i Høyesterett

17. januar 2018
Høyesterett starter i dag onsdag behandlinga av ankesaken om forvaltningsretten til utmarka i Nesseby-området.

Omfang og årsak til avskoging i Norge

17. januar 2018
Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge omfang og årsaker til avskoging i Norge. Vi skal også foreslå egnede tiltak og virkemidler for å redusere avskogingen.

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

17. januar 2018
Siden Venstre startet regjeringsforhandlingene med Høyre og Frp, er to hele ulveflokker skutt i ulvesonen. Nå må han forsvare et jaktvedtak han mener kan være lovstridig.

NORSKOG Ung samling

18. januar 2018
NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!

Fler ville avverka skog under 2017

18. januar 2018
Intresset för att avverka skog ökade under förra året, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av månadsstatistiken för 2017. Men det är stora skillnader över landet. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i södra Sverige - den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.

Avverkningsviljan på topp i södra Sverige

18. januar 2018
Avverkningsanmälningarna ökade under förra året. Men det är stora skillnader över landet. I södra Sverige var ökningen 26 procent, den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.

EU-parlamentet vedtok begrensninger på biodrivstoff

18. januar 2018
PALME-PROTEST: Demonstranter fra Iban-folket protesterte i Kuala Lumpur, Malaysia, dagen før EU-avstemningen mot forslaget om ikke å godkjenne palmeolje som fornybart-råstoff for diesel. De dyrker palmene. Foto: Mohd Rasfan / AFP/NTB scanpix

Mer hogst og høyere priser

19. januar 2018
Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 4. kvartal 2017 enn samme periode i 2016. I gjennomsnitt fikk skogeierne 369 kroner per kubikkmeter, en økning på 11 prosent fra samme kvartal året før.

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

19. januar 2018
Preem AB og Biozin AS har inngått en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge. Råstoffet er biprodukter fra skogbruk og treindustri.

Over 2700 arbeidstimer gikk med til skadefellingsforsøk på rovdyr. Prislapp: 837.000 kroner

19. januar 2018
DEL Når rovdyr som jerv, gaupe, ulv eller bjørn skader eller dreper husdyr på utmarksbeite, kan Fylkesmannen gi fellingstillatelse.

Disputas: Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok – enda

22. januar 2018
En ny doktorgradsavhandling viser at nordisk produksjon av biodrivstoff fra skog, med dagens teknologi, ikke kan konkurrere med fossile alternativer. Dette skyldes i hovedsak råvarekostnader. En økning i bioraffinerier basert på biomasse fra skog vil sannsynligvis redusere utnyttelsen av skog til varme- og kraftproduksjon på grunn av høye råvarekostnader.

Ulvesøksmål for retten i april

22. januar 2018
WWFs søksmål om ulveforvaltningen kommer opp i Oslo tingrett i slutten av april. Så langt er 22 av kvoten på 42 ulv skutt.

Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

22. januar 2018
Sandra Borch (Sp): Kan vi være sikre på klima- og miljøministeren ivaretar statens interesser i denne saken, og ikke WWFs interesser?

Bra interesse for å by på Norske Skog

23. januar 2018
De kreditorene i Norske Skog-systemet som fryktet at joint-venturet Aker Oceanwood AS skulle bli eneste budgiver kan roe seg noe ned.

Økt bruk av palmeoljedrivstoff vil gi avskogingseksplosjon

23. januar 2018
Et helt Danmark med regnskog kan bli ofret dersom palmeolje forblir en stor del av verdens biodrivstoffsatsing. En ny rapport fra Regnskogfondet slår alarm om drivstoffet som skal redde klimaet vårt.

Ingen ulveavklaring fra Elvestuen

23. januar 2018
– Avgjørelsen bør tas raskt, ellers risikerer vi flere dyretragedier som vi så på Hadeland i fjor, mener Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

Tidenes tømmeravvirkning

24. januar 2018
I følge tall fra Landbruksdirektoratet ble det avvirket 10,62 millioner kubikkmeter i 2017. Det er den høyeste avvirkningen som er registrert her til lands noen sinne. Det samme kan ikke sies om tømmerprisene, men også de viste en positiv utvikling.

Viktig arbeid i EU

24. januar 2018
Avgjørelsene EU tar i utformingen av reguleringen av hva som er bærekraftig biodrivstoff kan få stor betydning for norsk klimapolitikk framover.

Regjeringen vil ha lengre jaktperiode utafor ulvesona

24. januar 2018
Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv utafor ulvesona til 1. april. Målet er å redusere skader for beitenæringa.

Elvestuen på jakt etter lovlige biodrivstofftiltak

25. januar 2018
For å unngå biodrivstoff basert på palmeolje leter nå klimaminister Ola Elvestuen (V) etter nasjonale tiltak som ikke strider mot EUs regelverk på området.

Jeger- og Fiskerforbundet reagerer på deling av viltforvaltinga

25. januar 2018
Regjeringa vil flytte forvaltinga av haustbare viltartar til Mat- og landbruksdepartementet. Anna vilt- og naturforvalting skal framleis liggje i Klima- og miljødepartementet.

Skogpolitikken fra Jeløya

25. januar 2018
Den nye regjeringsplattformen fortsetter i stor grad videre i sporene til Sundvolderklæringen fra 2013, der de este av «skog»-punktene faktisk er fulgt opp. De blåblå har i stor grad vært en «transportregjering» også for skogbruket og brukt penger på veger og kaier, viktige tiltak næringen har etterspurt blant annet i Skog22. Treindustrien ønsker seg nå videreføring av transportpolitikken også til byggevarer og ferdigvarer, som det kan bli mer av hvis noen av de nye politiske målsettingene lykkes. I Jeløya-erklæringen er nemlig økt avvirkning et uttalt mål. Her har de tre regjeringspartiene støtte i Stortinget og dagens markedssituasjon bidrar også sterkt til dette målet. Stor etterspørsel etter råstoff har endelig ført til høyere tømmerpriser, nå også på massevirke og flis. Det gir god grunn til å tro at hogstaktiviteten fortsetter på et høyt nivå, som i 2017. Dermed sikres råstoff – og forhåpentlig vekst i industrien, som er et annet regjeringsmål; «å bedre forholdene til industrien med vekt på innovasjon og verdiskapning basert på fornybare ressurser og sterke teknologi- og kompetansemiljøer».

Rovdyr-klagenemnd bør vurderes

26. januar 2018
En uavhengig rovviltnemnd kan avpolitisere den løpende forvaltningen av rovdyr. Det vil bidra til den naturlige langsiktighet folk og fauna fortjener.

Bekrefter enda en gjenværende Julussa-ulv

26. januar 2018
DNA-analyse viser at det er ytterligere en ulv igjen av Julussa-flokken. Fortsatt ingen ulveavklaring fra Elvestuen.

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

29. januar 2018
Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Summen av kompliserte regler og løpende beskatning tar likevel ikke hensyn til en kostbar oppstartsfase, skriver Benthe E. Løvenskiold.

Biodrivstoff Ekspert: – Norsk biodrivstoff kan ha 25 prosent høyere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff

29. januar 2018
Han tar ikke hensyn til bærekraftige råvarer, mener bransjen. Hensikten med å ta i bruk biodrivstoff er å redusere utslippet av karbondioksid fra fossile kilder. Det er imidlertid forskjell på teori og praksis.

Så mange ulver er registrert i Norge og Sverige

29. januar 2018
Sesongen for registrering av ulv har vart i omkring fire måneder, og den varer til 31. mars. Dette er statusen så langt i nabolandene.

Har vi avskoging i Norge?

30. januar 2018
Norge avskoges med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. Det tilsvarer et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Samtidig gjør naturlig skogutvidelse og påskoging at Norges totale skogareal holdes relativt konstant, eller øker litt.

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmerreglementet er nødvendig

30. januar 2018
I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmåltegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et sagtømmerreglement med lavere kvalitetskrav. Her svarer Håkon Bakken, markedssjef i Glommen Skog:

Dyr import när industrin behöver mer massaved

31. januar 2018
Barrmassavedsimporten till Sverige är riktigt dyr för virkesköparna just nu. Samtidigt ligger två år gamla prislistor kvar i Mellansverige. Jag förstår inte varför.

Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

31. januar 2018
«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse som sentralisering og urbanisering kan ha fjernet folk fra.

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

31. januar 2018
Spikerplate- konstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård.

Biogass for tungtransporten til våren

1. februar 2018
En ny gassløsning for tungtransporten blir tilgjengelig til våren.

Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger

1. februar 2018
DEL Avdelingsdirektør Torbjørn Lange skriver i sitt svar til rovviltnemnda at det for departementet er nødvendig å få klarhet i situasjonen i området før det kan bli snakk om ytterligere jakt.

Byggebransjen velger fossile løsninger

1. februar 2018
BARRIERER: – Mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at utbyggere i større grad skal ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer til fossile oppvarmingsalternativer i byggeprosessen, sier Gunnel Fottland utviklingssjef i Enova SF. Foto: Mona Sprenger

Tidenes høyeste tall for Moelven i 2017

2. februar 2018
Moelven Industrier ASA leverte tidenes beste tall i 2017. Konsernet tjente 420 millioner kroner på driften. Det er en resultatforbedring på 125 millioner kroner sammenliknet med året før.

Hva er riktig driftspris på skogsdrifter?

2. februar 2018
Det korte og korrekte svaret på dette spørsmålet er en driftspris som dekker faste og variable kostnader og gir en positiv avkastning til eier.

Jensen: – Maskinskattkutt virker

2. februar 2018
Planen om å få bort maskinskatten virker allerede, fortalte finansminister Siv Jensen på Trevaredagene.

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget

2. februar 2018
Med tanke på framtidig produksjon er det viktig at skogeierne sørger for at hogstfeltene blir tilfredsstillende forynget, påpeker Fylkesmannen i Oppland. Hvert år skal et tilfeldig antall hogstfelt i kommunene kontrolleres.

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

5. februar 2018
På laboratoriet boltrer Rasmus Astrup og hans forskerkolleger på Nibio seg med digitale duppeditter som utvikles og modifiseres til bruk for skogbrukets beste. – Data fra droner kan være veldig verdifulle om vi kan prosessere dem automatisk, sier han. Foto Astri Kløvstad

Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen

5. februar 2018
Kjeldstad Trelast har lansert limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. – Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Ikea investerar i amerikansk skog

6. februar 2018
den 5 februari 2018 08:35 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen

Finland: Ny avtale oppmuntrer turisme i produksjonsskog

7. februar 2018
Skogsbilveger som turveger - Troms. Illustrasjonsfoto: Line Venn

Chefekonom: Svenska skatter kan slå undan benen för industrin

7. februar 2018
Industrin är fortfarnade ryggraden i svensk ekonomi, konstaterar Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Men ett högre skattetryck än i omvärlden kan slå undan benen för industrin och dess konkurrenskraft, varnar han. ”Om svenska skatter på rörliga och värdeskapande skattebaser överstiger de i andra länder finns en risk att människor och företag flyttar från Sverige”, säger han.

Treindustrien 1/2018

8. februar 2018
NYTT NUMMER: Massivtre er ikke lenger bare for spesielt interesserte. – Vi har passert krysningspunktet, sier salgssjef Alexander Lien i Nordisk Massivtre.

Vedsentralen gikk tom for bjørkeved i desember. Nå må de selge augustveden

8. februar 2018
DEL På Vedsentralen i Elverum har de mange trofaste kunder, og enda flere nye. I tillegg er folk blitt flinke til å gjøre innkjøpene av ved i god tid.

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

8. februar 2018
ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.

Næringsministeren på Sundvollen i dag: – Vi må gjøre det lønnsomt å investere i Norge

9. februar 2018
08. februar 2018, kl. 18:41 DEL Organisasjonssjef Olav Bjella og resten av Viken Skog-ledelsen tok imot både landets nye næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), NHO-direktør Kristin Skogen Lund og konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog til konferansen «Tømmer og marked» på Sundvollen torsdag.

Rovdyrskader på sau mer enn halvert siste ti år

9. februar 2018
Det har vært en halvering av antall sauebønder som har opplevd rovdyrskader de siste ti årene. En tydelig praktisering av soneforvaltningen og færre rovdyr kan forklare utviklingen.

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

9. februar 2018
Marit Knutsdatter Strand (Sp): Fagskolen Innlandet har siden 2013 tilbudt utdanning innen landbruksfag finansiert med statlige tilskudd. I tråd med arbeidslivets etterspørsel, er tilbudet utvidet. Kunnskapsdepartementet har nå varslet at disse utdanningene allikevel ikke kvalifiserer for statstilskudd, da de ikke tilhører kategorien teknisk fagskoleutdanning. Uten statlig tilskudd, står utdanningene i fare for å avvikles.
[rev_slider loveogregal]

Wooden skyscrapers could be the future for cities

9. februar 2018
[rev_slider loveogregal]

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

9. februar 2018
Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]